Dunaj Vltava

30 let Erasmus+ - ERDV gratuluje

30 let Erasmus+ - ERDV gratuluje

30 let Erasmus+ - ERDV gratuluje

Před 30 lety odstartovala Evropská Unie s programem Erasmus úspěšný vzdělávací program pro Evropu.

Ve středu 10. května Rakouská národní agentura pro Erasmus+ a zemská školní inspekce pro Horní Rakousko zvaly na slavnostní akci „30 let programů pro vzdělávání EU", kde hornorakouské školy měly možnost představit své aktivity v rámci vzdělávacího programu Erasmus+. Horní Rakousko je v programu velice aktivní a účastní se přeshraničních soutěží, na strategii pro dunajský prostor, zvýšení kvalifikace Erasmus+ a Job Shadowing, partnerství škol a eTwinning partnerství škol online.

Vedle účastnících se škol se prezentoval i Evropský region Dunaj-Vltava s vlastním stánkem, aby návštěvníci měli možnost se informovat jak o regionu tak o tématu jazykové ofenzivy. Spousta učitelů a ředitelů měla velký zájem a společně by se rádi pustili s partnery z ERDV do projektů v rámci českoněmecké jazykové ofenzivy.

Na podiu prezentovali studenti a učitelé různých typů škol své projekty, mimo jiné také účastníci z Itálie, Španělska, Portugalska nebo Maďarska. Gýmnázia Adalberta Stiftera a hudební gymnázium Praha například představila svůj projekt „Melodie sousedství" (www.eumps.eu), při kterém se uskuteční dohromady šest společných, profesionálních koncertů v renomovaných koncertních sálech.

Erasmus+ je programem, který studentům a učitelům umožňuje seberealizaci a pomáhá při sbírání důležitých zkušeností pro celý život. Proto i ERDV programu srdečně gratuluje k třicátinám.

Při zájmu o projekty na školách v ERDV vám ráda poradím: ingrid.linhartova@biz-up.at

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Kraj Vysočina přebírá předsednictví v ERDV
  • Hodiny18 / Leden / 2018
Hledáme asistentku/asistenta pro kancelář
  • Hodiny4 / Leden / 2018
Více článků