Dunaj Vltava

Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava je k dispozici ke stažení v německém a českém jazyce!

Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava je k dispozici ke stažení v německém a českém jazyce!

Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava je k dispozici ke stažení v německém a českém jazyce!

Regionální a národní Strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) jsou základní podmínkou pro přidělení podpůrných strukturálních fondů (ESIF) v období 2014-2020 pro prioritu Výzkum a inovace. Konkrétně: každý členský stát musel v regionální nebo národní Strategii pro inteligentní specializaci stanovit své priority týkající se investic v oblasti výzkumu a inovací.

Synergie žijí! ERDV: Strategie pro inteligentní specializaci – Synergie pro regionální kooperaci

Koncem roku 2014 navštívilo odbornou konferenci na téma: „Smart Specialisation Strategien", tedy „Strategie pro inteligentní specializaci" okolo 70 zástupců z regionů ERDV působících v oblasti výzkumu, inovací a hospodářství a podalo tak první náhled na strategické stěžejní body strategií RIS3 v rámci ERDV.

V návaznosti na tuto konferenci byla vypracována Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava.

Tato analýza

  • poskytuje přehled aktuálních RIS3 strategií v ERDV,
  • porovnává klíčové strategie a témata
  • a uvádí společné zájmy a doporučení k dalšímu prohloubení.

Analýza byla vyhotovena v německém a českém jazyce a je k dispozici ke stažení na webových stránkách ERDV.

Download:

Analýza (německy)

Analýza (česky)

Odborná konference Horního Rakouska / Listopad 2014:

Synergie žijí! ERDV: Strategie pro inteligentní specializaci – Synergie pro regionální kooperaci Link 

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Česko-bavorský workshop: Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR
  • Hodiny17 / Leden / 2018
INDIGO 2018: Výzva k návrhu panelů a abstraktů
  • Hodiny15 / Leden / 2018
Více článků