Dunaj Vltava

Autenticita a cestovní ruch

Autenticita a cestovní ruch

Autenticita a cestovní ruch

ERDV byl již počtvrté součástí mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Tentokrát na téma Autenticita v kontextu cestovního ruchu.

28. února se do Jihlavy sjeli odborníci z oblasti cestovního ruchu, aby diskutovali nad tématy jako význam zachování kulturních tradic a historických prvků pro cestovní ruch, důležitost autenticity přírodního prostředí či význam osobního kontaktu pro zachování autenticity produktu cestovního ruchu.

Evropský region Dunaj-Vltava zde mimo jiné představil svoji oblíbenou kuchařku „Vaříme dobře" či cyklopublikaci „28 nejhezčích jednodenních výletů", v níž jsou z každého členského regionu popsány čtyři různě obtížné trasy.

Na dvoudenní konferenci, která zahrnovala i terénní exkurzi do Třebíče, vystoupili mimo jiné Rob Davidson z MICE Knowledge z Velké Británie s příspěvkem Obchodní cestovní ruch a autenticita, Emanuel Hurrych z Masarykovy univerzity s příspěvkem Autenticita cestovního ruchu: Praktické problémy vycházející z ontologického rámce nebo Leoš Štefka z CHKO Moravský kras, který hovořil o přínosech a rizicích cestovního ruchu v chráněném území na příkladu Moravského krasu.

Konference, kterou pořádá Vysoká škola polytechnická Jihlava a příspěvková organizace Vysočina Tourism, vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry a zároveň poskytuje prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi a k diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu. Cílem již třináctého ročníku této konference bylo pohlédnout na autenticitu jako významný faktor rozvoje cestovního ruchu na různých úrovních.

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Veletrh Pasovské jaro 2018 otevírá své brány
  • Hodiny2 / Únor / 2018
Inovativní hospodářský prostor ERDV – specializované odbornosti
  • Hodiny30 / Leden / 2018
Více článků