Dunaj Vltava

Cestovní ruch orientovaný na přírodu a zdraví, města a kulturu

Cestovní ruch orientovaný na přírodu a zdraví, města a kulturu

Cestovní ruch orientovaný na přírodu a zdraví, města a kulturu

Vedoucím tématu Cestovní ruch je Plzeňský kraj.

Vedoucí region: Plzeňský kraj


Manažer platformy: Petr Osvald, osvald@plzen.eu, +420 378 032 075

společně ve spolupráci s Filipem Deglem, filip.degl@plzensky-kraj.cz , +420 377 195 554 

 

 

V oblasti turistiky má celý region ERDV velmi silné stránky: Alpy, prostor kolem řeky Dunaj, národní parky, oblasti plné jezer a řek - Dunaj a Vltava. Také v oblasti zdraví a welness existují na tomto území atraktivní nabídky v podobě velkého počtu lázní. Jako integrovaná součást hospodářství má turistika centrální význam také pro kvalitu života. Obor turistiky je velmi mnohostranný a zahrnuje přepravu a transport, ubytování, služby a infrastruktury.

 

Pro rozvoj přeshraniční turistiky bude ERDV společně se zodpovědnými místy provádět následující:

  • další přeshraniční rozvoj existujících témat a nabídek
  • prostřednictvím kooperace a sítí by se měly zlepšovat stávající marketingové, organizační struktury a struktury v oblasti služeb
  • a podle možností by se měly i nadále budovat

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

ERDV – mapa nabízí přehled kompetencí relevantních, regionálních aktérů
  • Hodiny7 / Prosinec / 2015
Více článků