Dunaj Vltava

Dolní Bavorsko se ujímá předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava

Dolní Bavorsko se ujímá předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava

Dolní Bavorsko se ujímá předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava

Plánováno zintenzivnění další spolupráce – Rovné postavení s metropolemi regionů Vídní, Prahou a Mnichovem

Krems / Landshut / Freyung. V pátek 20. ledna převzalo Dolní Bavorsko předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Dolnorakouská zemská radní Barbara Schwarzová slavnostně předala předsednickou funkci Dr. Olafu Heinrichovi, dolnobavorskému prezidentovi krajského sněmu, na zasedání prezídia ERDV, které navazovalo na konferenci na Dunajské univerzitě v Kremsu (Dolní Rakousko).

Spolupráce v Evropském regionu Dunaj-Vltava by se měla v budoucnu ještě zintenzivnit. „Rok 2017 bude pro strukturální rozvoj spolupráce důležitým rokem", zdůraznil prezident krajského sněmu Dr. Olaf Heinrich. V roce předsednictví Dolního Bavorska se bude hlavní pozornost soustředit na ústřední témata rozvíjení jazykových kompetencí, ale také na další rozvoj ERDV a hlubší spolupráci, uvedl Heinrich. „Evropský region stojí na rozcestí. Za sebou už máme některé úspěchy. Nyní je však nutné věnovat se více otázkám závazné spolupráce mezi jednotlivými regiony. Je potřeba diskutovat o politických prioritách ERDV, protože dalšími kroky už musí být více závazné struktury, finanční prostředky a ve střednědobém výhledu také společná právní forma." Cílem je přestat vnímat ERDV pouze jako nástroj pro vytváření sítě a krok za krokem z něj vybudovat rozsáhlou a dynamickou organizaci regionálního rozvoje. ERDV si musí v našich třech zemích i v Bruselu vybudovat pozici rovnou s metropolemi jednotlivých regionů – Vídní, Prahou a Mnichovem", zdůraznil Heinrich. Bude pro to potřebné zapojení všech zúčastněných a také vůle ERDV dále posilovat. Abychom docílili potřebných strukturálních změn, a tím také podpořili další rozvoj našeho regionu, budu během svého předsednictví usilovat o to, abychom více pracovali na důležitých organizačních otázkách ERDV. Osobně by se mi zdálo vhodné stanovit si jako společný cíl založení „Evropského svazu pro teritoriální spolupráci (EVTZ)", jak také požadují naši evropští poslanci", uvedl dále Dr. Heinrich.

Hlavními tématy pro letošní rok jsou následující okruhy: Ve Východním Bavorsku je nutné posílit jazykové kompetence v českém jazyce. Je možné nabízet výuku češtiny v mateřských školách i na pokračovacích školách v příhraničním regionu. Na akademické úrovni nabídku doplní akce, jako je například jazyková konference nebo konference rektorů vysokých škol. Na programu jsou také různé projekty, jako například imageový film o regionu nebo také prověření dolnobavorských obcí z hlediska jejich vstřícnosti k příchozím. Návštěvníky z Česka a Rakouska by měl nově přilákat průvodce pro nákupy ve Východním Bavorsku, doplněný o mapy turistických a cyklistických tras. „V Dolním Bavorsku už se nám podařilo dosáhnout prokazatelných úspěchů především v oblasti spolupráce vysokých škol a kontaktů mezi ekonomickou a vědeckou sférou. Ty je rovněž potřeba prohlubovat, řekl Dr. Heinrich.

Pro Dolní Rakousko tak končí úspěšný rok předsednictví, zaměřený především na oblast mládeže, energií a vzdělávání. ERDV se může už po prvních pěti letech své existence pochlubit viditelnými úspěchy v přeshraniční spolupráci. Již od počátku předsednického roku se zemská radní Schwarzová soustředila na konkrétní cíl: Využít této příležitosti „pro větší propagaci ERDV v Dolním Rakousku". Tuto hlavní myšlenku podpořila v roce 2016 celá řada projektů a akcí: Jako příspěvek Znalostní platformy „Obnovitelné energie" se v červenci uskutečnila akce „Energy Future Tour". Na této desetidenní objevitelské cestě navštívilo 14 mladých lidí z ERDV nejrůznější regionální instituce, které se zaměřují na výrobu energie a její efektivní využívání. V červnu nabídlo Dolní Rakousko prostřednictvím Evropského fóra Wachau, konaného v Klášteře Göttweig, důležité podněty pro další rozvíjení evropské spolupráce. Rok dolnorakouského předsednictví uzavřela studijní konference na Dunajské univerzitě v Kremsu. Druhá odborná konference se konala minulý pátek pod titulem „Evropský region Dunaj-Vltava jako atraktivní místo vzdělávání". V rámci konference bychom rádi ukázali potenciál Evropského regionu jako místa vzdělávání, a tím nabídli kvalitní základ pro budoucí vzdělávací projekty.", uvedla zemská radní Schwarzová. Pestrý program zahrnoval přednášky hostů a pódiovou diskusi s odborníky na přeshraniční vzdělávací projekty. Hlavní příspěvek na téma „Vzdělání (místo vzdělání) jako mission impossible? Co si myslí a co požadují firmy a zaměstnavatelé" přednesl rakouský politolog prof. Dr. Peter Filzmaier.

Dolní Rakousko předalo dobře připravenou půdu, nyní už závisí na Dolním Bavorsku, jak se bude Evropský region v roce 2017 posouvat dopředu, poznamenala zemská radní Dolního Rakouska Barbara Schwarzová. „Semena minulosti tvoří plody budoucnosti", připomněl Dr. Heinrich citát Siddharta Gautama. „Proto budeme o svěřené dál správně pečovat."

Evropský region Dunaj-Vltava

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) je politicky ustanovený trinacionální svazek sedmi regionů tří zemí v srdci Evropy. Byl založen v roce 2012. Vedle Dolního Bavorska a okresu Altöttin jsou zde zastoupeny také regiony Horní Falc, Horní Rakousko, Dolní Rakousko s oblastmi Wald- a Mostviertel, i české regiony Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Zájmy Dolního Bavorska a okresu Altötting zastupuje v ERDV organizace „Europaregion Donau-Moldau e.V.", založená v roce 2012. Jejím předsedou je od října 2014 prezident Krajského sněmu Dr. Olaf Heinrich. Místopředsedou je mluvčí zemských radních v Dolním Bavorsku, pasovský zemský radní Franz Meyer. Cílem ERDV je rozvoj bavorsko-česko-rakouského příhraničí ve společný životní, přírodní a ekonomický prostor, posilování konkurenceschopnosti venkovského regionu vůči metropolím a trvalé zlepšování životních a pracovních podmínek obyvatel. V tomto regionu tří zemí žije více než šest milionů lidí na ploše 60.000 kilometrů čtverečních. Díky spolupráci se chtějí regiony na strategické rovině lépe propojit, spojit svůj potenciál a zlepšit pozici regionu jako společného životního a ekonomického prostoru. Politické předsednictví přechází každý rok na jeden ze sedmi regionů ERDV.

Foto: (c) David Schreiber

 

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Prezidium Evropského regionu jednalo v Dingolfingu
  • Hodiny22 / Leden / 2018
Kraj Vysočina přebírá předsednictví v ERDV
  • Hodiny18 / Leden / 2018
Více článků