Dunaj Vltava

EMV Bavorsko-česká jazyková konference v Bayerisch Eisenstein

EMV Bavorsko-česká jazyková konference v Bayerisch Eisenstein

EMV Bavorsko-česká jazyková konference v Bayerisch Eisenstein

Bavorsko-česká jazyková konference, kterou uspořádal Evropský region Dunaj-Vltava ve spolupráci s Bavorským ministerstvem pro vzdělání a kulturu, vědu a umění a Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou, nabídla vzdělávacím institucím, zástupcům politické a ekonomické sféry i obcím možnost diskutovat o možnostech německo-české spolupráce.

Bavorsko-česká jazyková konference přivedla 5. října 2017 do příhraniční obce Bayerisch Eisenstein přibližně 150 účastníků, kteří sem přijeli, aby si vyměnili informace o možnostech česko-německé spolupráce. Mezi pozvanými hosty byli ředitelé, učitelé i žáci bavorských a českých škol, zástupci vysokých škol, starostové i podnikatelé. Jazykovou konferenci zahájil starosta Bavorské Železné Rudy Georg Bauer, který vyjádřil své potěšení nad tím, že se tato akce koná právě v jeho obci. Ještě před 30 lety by bylo takové setkání nemyslitelné, protože Bavorsko a Česko dělila železná opona studené války. Česká generální konzulka Kristina Larischová, německý velvyslanec v Praze Dr. Christoph Israng, statní sekretář Bavorského státního ministerstva pro vzdělání a kulturu, vědu a umění Bernd Sibler i prezident Evropského regionu Dunaj-Vltava Dr. Olaf Heinrich zdůraznili, jak důležitá je dnes mezikulturní výměna pro rozvoj regionu a přátelské vztahy mezi Bavorskem a Českem.
Prezidentka Vysoké školy OTH Amberg-Weiden prof. Dr. Andrea Klug zdůraznila ve svém podnětném proslovu, jaké kompetence a strategie jsou nezbytné, aby bylo možné podpořit a zintenzivnit přeshraniční spolupráci. Vedle vlastního programu konference probíhal také trh příležitostí, na kterém 25 vystavovatelů představilo své realizované projekty, programy a kooperace. Množství nápadů a iniciativ dokazuje, jak velký je potenciál bavorsko-české výměny. Na závěr se uskutečnila pódiová diskuse, které se zúčastnili Dr. Petr Bannert z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Maren Hachmeister z Graduačního kolegia pro východoevropská a jihovýchodoevropská studia, česká generální konzulka Kristina Larischová, státní sekretář Bernd Sibler, víceprezident Průmyslové a hospodářské komory Dolního Bavorska Franz-Xaver Birnbeck, Mgr. Vladislava Pekárková z organizace Sprachkompetenz Niederösterreich a Dr. Olaf Heinrich v roli moderátora. Diskuse se zaměřila na mládež v regionu, jí je potřeba přiblížit jazyk a kulturu sousední země, aby bylo i v budoucnu možné uchovat přátelské vztahy na kulturní, hospodářské i politické úrovni a ještě více je prohloubit.

 

http://www.mzv.cz/munich/de/aktuelles/x2_bayerisch_tschechischer_sprachgipfel.html
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/kelheim/regionales/Kultur-Kelheim;art1176,475299
https://www.bezirk-niederbayern.de/312.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=937&cHash=539a3ab6d60b790f66db9fae30bca6ad
https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/10933/nr-379-vom-05-10-2017.html
http://www.pnp.de/mobile/sprachgipfel_zu_gast_im_grenzort_2680804/
http://www.arberlandhalle.de/veranstaltungen/9/1876315/2017/10/05/sprachgipfel-von-der-europaregion-donau-moldau.html
http://www.btha.cz/de/veranstaltungen/67-bayerisch-tschechischer-sprachgipfel
http://www.donautv.com/mediathek/kategorie/sendeformate/bayern-boehmen-bewegen/video/bayern-boehmen-bewegen-vom-do-05-oktober-2017/
http://www.donautv.com/mediathek/kategorie/sendeformate/bayern-boehmen-bewegen/video/2-bayer-tschech-sprachgipfel-bayer-eisenstein/

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Nové vydání krátkého jazykového průvodce češtiny
  • Hodiny26 / Září / 2017
Místo pro zdraví Evropský region Dunaj-Vltava
  • Hodiny20 / Září / 2017
Více článků