Dunaj Vltava

"Jak zní Horní Falc?" v Plzni

"Jak zní Horní Falc?" v Plzni

"Jak zní Horní Falc?" v Plzni

Kraj Horní Falce prezentuje v Plzni společně s Evropským regionem Dunaj-Vltava poprvé výstavu "Jak zní Horní Falc?"

Mohou lidé svůj domovský region poznat díky učitým zvukům? Může obyvatel severní Horní Falce svůj rodný kraj uslyšet a rozpoznat jen ušima? Těmto otázkám se věnuje výstava "Jak zní Horní Falc?"

Společný projekt Univerzity v Regensburgu a dvou zařízení Kraje Horní Falce, Odboru kultury a regionální péče a Odborné akademie interiérového a objektového designu v Chamu, zkouší zprostředkovat to, co pro Horní Falc typické a jaké zvuky ji charakterizují.

Za tímto účelem se dalo dohromady 35 studentů srovnávacích kulturních věd a mediální informatiky na Univerzitě v Regensburgu s deseti studenty Odborné akademie interiérového a objektového designu v Chamu, aby znázornili Horní Falc prostřednictvím zvuků. Výstava je prvním pokusem, jak představit region ze zvukového hlediska. Ale jak zní celý region?

Autoři výstavy soustředili nalezené zvuky do devíti témat, ve kterých zobrazili všední kulturu Horní Falce: jazyk, hranice, stravování, práce, volný čas, bydlení a rodina, zvyky, hudba a příroda. Dalším krokem byla „ilustrace" těchto témat pomocí zvuků, šumů nebo zvukových koláží.

Prostřednictvím deseti zvukových boxů, jejichž design byl vědomě zredukován ve prospěch zvuků, mají návštěvníci možnost, ponořit se do znění Horní Falce a nechat se tak akusticky zcela pohltit tématem.

Po celé řadě zastavení v Horní Falci se výstava poprvé prezentuje v sousedním Plzeňském kraji. 29.06.2017 se konalo společně s Evropským regionem Dunaj-Vltava její slavnostní zahájení ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. „Tato výstava přibližuje charakter Horní Falce našim českým sousedům a přátelům", řekl prezident hornofalcského krajského sněmu Franz Löffler, který ve svém úvodním slovu zároveň vyzdvihl kreativní zvukovou prezentaci, jež umožňuje slyšitelnost Horní Falce.

Také náměstek hejtmana Plzeňského kraje Martin Baxa vyjádřil svůj obdiv nad inovativním přístupem výstavy, jak se s regionem seznámit prostřednictvím sluchu. „Jaké bychom měli možnosti bez desetiletí komunistického režimu?" ptal se a označil inovační sílu výstavy jako impuls vývoje ve vlastní zemi.

Zájemci mohou výstavu v Plzni navštívit ještě do 08.09.2017 a informovat se u stánku ERDV ohledně přeshraniční spolupráce. V České republice se plánují další zastavení výstavy.

 

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Den výběru povolání s ERDV v Chamu
  • Hodiny30 / Leden / 2018
Kraj Vysočina přebírá předsednictví v ERDV
  • Hodiny18 / Leden / 2018
Více článků