Dunaj Vltava

Kick-off workshop pro energetický projekt UMTRIS

Kick-off workshop pro energetický projekt UMTRIS

Kick-off workshop pro energetický projekt UMTRIS

Výzkumná zařízení z Horní Falce, Plzně a Prahy společně zkoumala v rámci projektu UMTRIS transformátory a izolační kapaliny.

Jaké chemicko-fyzikální a technologické vlastnosti alternativních izolačních kapalin jsou pro stavbu transformátorů relevantní a udržitelné? Jak lze předejít nebezpečným výpadkům traf a požárům? A jak může být zabráněno dílnímu výboji v aktivní části transformátoru a jak zvýšit jeho životnost?

Těmito otázkami se zabývá nový projekt s názvem "Enviromentální slučitelnost transformátorních olejů – alternativní izolační kapaliny" (UMTRIS), který aktuálně společně realizují Východobavorská vysoká škola technická Regensburg a Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Dalšími projektovými partnery jsou Starkstrom-Gerätebau GmbH [Výroba silnoproudých strojů s.r.o.] Regensburg stejně tak jako Evropský region Dunaj-Vltava.

Po dobu tří let do roku 2020 mají být zkoumány alternativní izolační tekutiny, a to díky podpoře Bavorsko-české vysokoškolské agentury. Cílem je, prozkoumat biologicky rozložitelné varianty transformátorových olejů a verifikovat jejich vlastnosti, a dosáhnout tak dlouhodobě kladného působení na životní prostředí, a to jak s ohledem na udržitelnost tak i na spotřebu zdrojů.

Účastníci projektu se sešli poprvé na kick-off workshopu, který se v červnu konal na Východobavorské vysoké škole technické v Regensburgu. Na setkání projednávali další podrobnosti projektu. Důležitou roli při realizaci projektu bude hrát Regionální inovační centrum elektrotechniky RICE v Plzni. Dalším krokem projektu bude společná prohlídka stávajících zařízení, která se bude konat v červenci 2017.

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Česko-bavorský workshop: Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR
  • Hodiny17 / Leden / 2018
INDIGO 2018: Výzva k návrhu panelů a abstraktů
  • Hodiny15 / Leden / 2018
Více článků