Dunaj Vltava

Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost

Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost

Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost

Znalostní platformu „Energie“ vede Dolní Rakousko.

Vedení ZP: Dolní Rakousko

 

Manažerka platformy: Susanne Supper, susanne.supper@enu.at, +43 2236 86 06 64-523 

 

V Evropském regionu Dunaj-Vltava existují dobré přírodní podmínky pro získávání energie z obnovitelných zdrojů, kterými jsou vítr, slunce, voda, biomasa a geotermie. Kromě toho existuje vysoký potenciál pro zvyšování energetické efektivity, například v oblasti zateplování budov nebo přechodem od spalovacích motorů k elektromobilitě.
Obnovitelné energie a energetická efektivita jsou zárukou pro perspektivní hospodářské obory s atraktivními pracovními místy – pod heslem „green jobs". V posledních letech si vysoké know-how v této oblasti osvojil velký počet podniků, vysokých škol, výzkumných institucí a spolků.
Cílem znalostní platformy „Energie" je:

 

• vybudování přeshraniční sítě v tematické oblasti „Obnovitelná energie a energetická efektivita"
• posílení spolupráce aktérů ze sféry výzkumu, hospodářství a státní správy
• využívání potenciálu venkovského území ERDV s ohledem na obnovitelné využití energie a zvýšení energetické efektivity

 

Ve spolupráci s eNu - Energie - und Umweltagentur Niederösterreich (Agenturou pro energii a životní prostředí Dolního Rakouska): 

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

3. energetický kongres v Řezně – se zaměřením na „blackout“
  • Hodiny28 / Listopad / 2016
Termínové avízo: 10. workshop znalostní platformy Energie 10. března 2017 v Řezně
  • Hodiny25 / Listopad / 2016
Více článků