Dunaj Vltava

Otevřena Česko-bavorská výzva na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Otevřena Česko-bavorská výzva na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Otevřena Česko-bavorská výzva na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Společná výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česko-bavorské vysokoškolské agentury k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2020 má prohloubit spolupráci ve výzkumu mezi Českou republikou a Bavorskem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česko-bavorská vysokoškolská agentura otevřely společnou výzvu na podporu výzkumu "Joint Call Česko-Bavorsko 2018-2020".

Cílem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.

Díky tomu bude mladým vědcům z obou zemí umožněno pracovat v mezinárodním prostředí a zároveň bude dosaženo přidaného hodnoty a pokroku v oblasti výzkumu v obou zemích.

 

Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.

 

Max. finanční podpora: 12.500 EUR / rok (tj. 37.500 EUR / 3 roky) pro bavorského žadatele
a 12.500 EUR / rok (tj. 37.500 EUR / 3 roky) pro českého žadatele,
tj. 75.000 EUR / 3 roky / česko-bavorský projekt (v kumulaci podpory z MŠMT a BTHA)

Žádost je nutno podat zároveň v Česku a v Bavorsku. Žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA (Česko-bavorská vysokoškolská agentura), žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR.

 

Termín pro podávání žádostí: do 31. 8. 2017

 

Informace a formuláře pro žadatele z ČR jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-bavorska-spoluprace-ve-vav

 

Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA: http://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2018-2020

 

 

Zdroj: www.btha.de

 

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Inovativní hospodářský prostor ERDV – specializované odbornosti
  • Hodiny30 / Leden / 2018
Pozvánka: První přednáška z řady pro IT experty „Information Security“
  • Hodiny23 / Leden / 2018
Více článků