Dunaj Vltava

Pozvánka: První přednáška z řady pro IT experty „Information Security“

Pozvánka: První přednáška z řady pro IT experty „Information Security“

Pozvánka: První přednáška z řady pro IT experty „Information Security“

Počínaje první přednáškou, konající se 8. února 2018 v Software Parku Hagenberg, se letošní přednášková řada bude zabývat tématem „Information Security“.

Nový rok 2018 od května přinese dvě zásadní novinky pro podniky, organizace a úřady: v platnost vstoupí nový zákon o ochraně údajů na základě nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské Unie, který vyžaduje opatření informační bezpečnosti, zohledňující současný stav technického vývoje v organizační a technické oblasti, aby při zpracování, ukládání a přenosu osobních dat byla zaručena dle rizika přiměřená ochrana. Podniky, které zpracovávají osobní údaje mají za tyto údaje stále více zodpovědnosti, při nedodržení legislativních předpisů hrozí vysoké tresty.

 

Zároveň v květnu vstoupí v platnost směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů, která poskytovatele základních služeb (jako například dodavatelé energie, doprava, dodávka pitné vody atd.) a poskytovatele digitálních služeb zavazuje k tomu, aby chránili kritické infrastruktury, které závisí na systémech zpracovávajících informace.

 

V rámci zahajovací akce 8. února 2018 budou o obou tématech referovat odborníci a vyjasní nutné kroky, které je třeba do května podniknout. V následné diskuzi budou obě témata prohloubena.

 

Všechny informace k přednáškové řadě Information Security najdete zde nebo v přiložené přihlášce. Jednacím jazykem akce bude němčina.

 

Přihlášky zasílejte do 31.1.2018 na office@softwarepark-hagenberg.com

 

Foto: ©jijomathaidesigners_Shutterstock.com

Soubory ke stažení
Pozvánka (2.49 MB)

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Inovativní hospodářský prostor ERDV – specializované odbornosti
  • Hodiny30 / Leden / 2018
Česko-bavorský workshop: Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR
  • Hodiny17 / Leden / 2018
Více článků