Dunaj Vltava

Propojit, spolupracovat, být úspěšní

Propojit, spolupracovat, být úspěšní

Propojit, spolupracovat, být úspěšní

14 studentů Vysoké školy Landshut se ve dnech 6.-9. března zúčastnilo exkurze do Evropského regionu Dunaj-Vltava, která byla zaměřena na témata - regionální rozvoj, pracovní trh a politika klastrů, podpora ekonomiky a regionální spolupráce.

Studijní cesta, kterou podpořil Evropský region Dunaj-Vltava, zavedla studenty do partnerských univerzit v Českých Budějovicích a Kremsu, ale také do hornorakouské hospodářské agentury Business Upper Austria v Linci. V první zastávce studijní cesty, ve výchozím Landshutu, získali studenti podrobný přehled o Evropském regionu Dunaj-Vltava i o českém crash-kurzu. Vysoká škola Landshut se prezentuje jako kompetenční vysoká škola pro interdisciplinární a celoživotní vzdělávání. Interdisciplinarita je podporována především prostřednictvím vzdělávacích akcí, během kterých studenti různých fakult společně pracují na určitých tématech a navzájem se inspirují různým odbornými přístupy. Podobným způsobem také účastníci exkurze, jako studenti různých fakult vysoké školy, nejprve vytvořili vlastní interdisciplinární tým.

Následujícího dne se studenti na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích dozvěděli mnoho zajímavých informací o tématu regionální rozvojové strategie (RIS3), porovnali inovační a technologický potenciál všech tří zemí a seznámili se s cíli a dosavadními výsledky strategie Evropa 2020 v regionech, které během studijní cesty navštívili. Jihočeská univerzita se profiluje jako výzkumná instituce s těžištěm v oblasti přírodních, společenských a sociálních věd, proto se také pozornost druhý den více zaměřila na téma inovací. Rozvoj bavorsko-české spolupráce v oblasti výzkumu je pro obě školy do budoucna velmi důležitý. Při zakončení úspěšného workshopu pochopitelně nemohla chybět ani prohlídka známého budějovického pivovaru.

Workshop na Dunajské univerzitě Krems byl zaměřen na témata z oblasti politiky pracovního trhu. Nejvíce se diskutovalo o nedostatku pracovních sil, budoucnosti vzdělávací politiky a celoživotním vzdělávání. Účastníci společně hledali cestu, jak by bylo v budoucnu možné více spolupracovat v oblasti kvalifikace i přes hranice regionů a zemí. Univerzita dalšího vzdělávání Krems, která se nachází ve městě Krems na Dunaji a je společně provozována republikou Rakousko a zemí Dolní Rakousko, nabízí studijní obory dalšího vzdělávání při zaměstnání. Program exkurze doplnila podrobná prohlídka univerzity.

Při návštěvě organizace Business Upper Austria získali studenti přehled o chodu úspěšného managementu klastru v Horním Rakousku a současně se seznámili s regionálním programem podpory. Vedle toho se také dozvěděli podrobnosti o programu INTERREG Bavorsko-Rakousko, který je příkladem státní politiky strukturálních fondů. Díky iniciativě Dr. Margarethe Überwimmer (děkanky FH OÖ, Fakulta managementu) se studenti mohli na Odborné vysoké škole Horní Rakousko zúčastnit také přednášek v Kampusu Steyer.

Účastníkům kurzu „Integrovaná regionální politika" se velmi líbil mix přednášek na témata z praxe i možnost navázat kontakty se studenty Odborné vysoké školy Horní Rakousko (Kampus Steyer). Podněty získané na studijní cestě účastníci využijí při zpracování studentských prací na témata z ERDV, jako je např. kultura vítání.

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

European Online Job Day – Profesionálové a odborníci pro přeshraniční region Bavorsko – Česká republika – 26. 9. 2017
  • Hodiny28 / Srpen / 2017
Den Evropské spolupráce: Prezentace úspěšných projektů programu Interreg Rakousko – Česká republika - 8. září 2017
  • Hodiny23 / Srpen / 2017
Více článků