Dunaj Vltava

Vánoční dárek pro severní Horní Falc už teď

Vánoční dárek pro severní Horní Falc už teď

Vánoční dárek pro severní Horní Falc už teď

Dotace umožní přeshraniční využití odpadních kalů v Evropském regionu Dunaj-Vltava

Doposud se zbytky z čističek často používaly v zemědělství jako hnojivo. Tím se do potravinového řetězce dostávaly i jedy a na polích nevyužity mizely velmi vzácné suroviny jako fosfor. Nové legislativní požadavky EU situaci brzy změní. V budoucnu se budou muset vzácné živiny obsažené v kalech složitým způsobem získávat zpět a zbytková hmota se bude muset sušit a následně spalovat. K tomu je zapotřebí postavit odpovídající zařízení. Především menší obce ve strukturně slabém pohraničí nemohou masivní zvýšení nákladů, ke kterému v souvislosti s novými metodami likvidace dojde, nést nebo kompenzovat. Inovativní řešení slibuje projekt „Opatření Green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů prostřednictvím přeshraniční spolupráce", o jehož dotaci ve dnech 13. a 14. prosince 2016 rozhodl Monitorovací výbor programu Interreg Bavorsko-Česká republika. Pohraničního region tak dostane kolem 700.000 Euro. „Pro obce severní Horní Falce a jejich české sousedy projekt vyvíjí jednotný přeshraniční postup opětovného získávání živin a vypracuje doporučení pro management krajinné péče. Zároveň tím slouží enviromentálním a finančním aspektům", vysvětluje Wolfgang Kaiser, jednatel společnosti IKomStiftland. Komunální účelové sdružení v okrese Tirschenreuth na severu Horní Falce je leadpartnerem projektu. Před více než rokem se obrátil s prvním nápadem přeshraničního řešení na znalostní platformu „Výzkum & inovace" Evropského regionu Dunaj-Vltava, která mu pomáhala jak při hledání vhodných partnerů tak i při podávání žádosti. „Projekt je inovativním řešením. Ohledně likvidace odpadních kalů totiž mezi čistírnami odpadních vod doposud neexistuje přeshraniční spolupráce. Díky podpoře projektu v naší znalostní platformě budou profitovat obce na obou stranách hranice", raduje se prezident Krajského sněmu a politický zastupitel Horní Falce v Evropském regionu Dunaj-Vltava Franz Löffler.

Vědecké know-how pro realizaci projektu dodají Technologické centrum energie v Ruhstorfu a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti na Vysočině. Dalším partnerem projektu je Chevak a.s. Cheb, společnost provozující vodovody a kanalizace. „Schválení projektové žádosti je pro nás vánoční dárek", řekl Kaiser. „Tím se o velký krok přiblížíme cíli organizované česko-bavorské spolupráci v odstraňování odpadních kalů." Dlouhodobě se v pohraničí plánuje vývoj a realizace společných pilotních úpraven.

 

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Česko-bavorský workshop: Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR
  • Hodiny17 / Leden / 2018
INDIGO 2018: Výzva k návrhu panelů a abstraktů
  • Hodiny15 / Leden / 2018
Více článků