Dunaj Vltava

Vysoké školy v příhraničí posilují spolupráci

Vysoké školy v příhraničí posilují spolupráci

Vysoké školy v příhraničí posilují spolupráci

Zemská radní Schwarz prezentuje publikaci s aktuální studijní nabídkou

St. Pölten (1.11.2017) Možnosti vzdělání a výzkumu se mnohostranně prezentují v novém Průvodci vysokými školami Evropského regionu Dunaj-Vltava, který před nedávnem představila v Dolním Rakousku zemská radní pro oblast vzdělání, paní Barbara Schwarz. Nová publikace přibližuje studentům existující aktuální potenciál vysokých škol. Evropský region Dunaj-Vltava se věnuje již od roku 2012 přeshraničním perspektivám v oblasti životního prostředí, hospodářství, vzdělání a výzkumu. „Hlubší spolupráce univerzit a vysokých škol je jasně definovaným cílem našeho trilaterálního pracovního společenství. Mladí lidé jsou ve výhodě, pokud mají možnost podívat se v průběhu svého studia za hranice. Vznikají různé sítě a oni si vytvářejí pohled na jiné kultury," vysvětluje zemská radní Schwarz podporu této spolupráce.

Průvodce vysokými školami poskytuje žákům středních škol přehled pestré studijní nabídky Evropského regionu Dunaj-Vltava na hranici mezi Rakouskem, Německem a Českou republikou. V rámci Boloňského procesu, harmonizace studijních oborů a způsobu jejich ukončení se stále více studijních programů adaptuje na evropské potřeby a je možné je např. studovat v angličtině. V Evropském regionu se nachází celkem téměř 50 vzdělávacích a výzkumných institucí s více než 900 studijními programy. Rozmanitou studijní nabídku a velký potenciál vzdělání mají jak malá, tak i velká města. Průvodce vysokými školami má budoucí studenty přesvědčit o tom, že se vyplatí v regionu zůstat.

Vedle představení jednotlivých regionů, vysokých škol, univerzit a rovněž technologických center je součástí publikace přehled o počtu a zaměření studijních oborů a hlavních tématech výzkumu. Osobní charakter dodají brožuře výpovědi studentů, které ještě víc usnadní hodnocení místa nebo nabídky studia.

Brožuru „Průvodce vysokými školami 2017/18" je možné získat u agentury Energie- und Umweltagentur NÖ, tel. +43 (0)2742 219 19, nebo si ji stáhnout na následujícím odkazu: http://www.europaregion.org/dokumente/publikationen.html

 

Fotografie: Pfeiffer, NLK

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Inovativní hospodářský prostor ERDV – specializované odbornosti
  • Hodiny30 / Leden / 2018
Pozvánka: První přednáška z řady pro IT experty „Information Security“
  • Hodiny23 / Leden / 2018
Více článků