Dunaj Vltava

Vysoké školy z Evropského regionu Dunaj-Vltava se sešly na FH Wels

Vysoké školy z Evropského regionu Dunaj-Vltava se sešly na FH Wels

Vysoké školy z Evropského regionu Dunaj-Vltava se sešly na FH Wels

Hostitelem letošního setkání sítě Znalostní platformy Kooperace vysokých škol byla odborná vysoká škola FH Oberösterreich. Více než 30 zástupců vysokých škol a univerzit ERDV pozvala do svého Kampusu ve Welsu na interaktivní workshop doplněný exkurzí do výzkumného pivovaru.

Program workshopu zahrnoval celou řadu prezentací projektů vysokých škol, které jsou realizovány v rámci programu INTERREG A. Po obsahové stránce se projekty řadí k nejrůznějším odborným zaměřením, šíře témat sahá od projektu z oblasti biologie (produkce z cyanobakterií) přes projekty týkající se transferu z vědecké a ekonomické sféry mezi Univerzitou Pasov a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích / FH Horní Rakousko až po přeshraniční bavorsko-českou spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Zajímavé je zjištění, že se ve třech programech INTERREG, které se k evropskému regionu vztahují, objevují stejné projekty. Jedná se např. o projekty z oblasti výzkumu/ekonomiky, které paralelně běží v několika regionech. Kdyby existoval společný program INTERREG pro bavorsko-česko-rakouské příhraničí, bylo by možné některé projekty propojit, protože mají velmi podobnou strukturu zaměření.

K tématu „Přeshraniční zdravotnická záchranná služba" představili zástupci BRK (Bavorský červený kříž) z okresu Cham (Horní Falc) tamní bavorsko-české centrum zdravotnické záchranné služby. Projekt je rovněž podporován z prostředků EU a vznikl ve spolupráci s vysokou školou TH Deggendorf. Poskytování zdravotnické záchranné služby by se mělo díky tříletému projektu zlepšit například v tom, že bude lépe organizováno předávání transportů s pacienty na bavorsko-české hranici a současně budou odstraňovány právní a jazykové překážky. Ve společném centrum v obci Furth im Wald budou probíhat školení záchranářů z obou zemí, a bude také pokračovat zdokonalování v jazycích a odstraňování právních překážek.

Na téma krizová situace v příhraničí připravuje Evropský region, pobočka pro Dolní Bavorsko, další informační akci 26.04.17 ve Freyungu (Bavorský les), kde budou veřejnosti prezentovány informace o přeshraniční práci policie, zdravotnické záchranné služby a hasičských sborů.

Neustále se hovoří o mezinárodním charakteru vysokých škol, ale jak to s interkulturalitou a rozmanitostí vypadá ve skutečnosti? Paní Regina Aichinger z FH Oberösterreich se těmto aspektům věnuje a přestavila grémiu vědecký pohled.

Ačkoli byl workshop věnován především již probíhajícím projektům, v odpolední části byly představeny také možnosti dotací pro nové vysokoškolské projekty. Radka Bonackova představila nabídku Bavorsko-české vysokoškolské agentury a Verena Pfeffer možnosti dotací v rámci programu INTERREG B pro Podunají a střední Evropu.

Další fotografie

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Česko-bavorský workshop: Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR
  • Hodiny17 / Leden / 2018
INDIGO 2018: Výzva k návrhu panelů a abstraktů
  • Hodiny15 / Leden / 2018
Více článků