Dunaj Vltava

Organizační struktura

Vedení

Evropský region Dunaj-Vltava  je řízen Prezidiem (političní zástupci jednotlivých regionů).

 

Předsednictví v tomto výboru ročně rotuje:

2017 Dolní Bavorsko (2018 Kraj Vysočina)

2016 Dolní Rakousko

2015 Plzeňský kraj

2014 Horní Falc

2013 Jihočeský kraj

2012 Horní Rakousko

Právní forma

Evropský region je politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů, Horního Rakouska, dolnorakouských oblastí Mostviertel a Waldviertel, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

 

Prezidium

Zajišťuje politické vedení, nejvyšší orgán ERDV. Poskytuje poradenství ohledně společných politických zájmů a cílů a stanovuje stěžejní body ročního pracovního programu. Každý člen ERDV jmenuje pro Prezidium jednoho reprezentanta a dva jeho zástupce.

 

Členové Prezidia

Michael Strugl Barbara Schwarz    Franz Löffler 

 Mag. Dr. Michael Strugl, MBA

 Mag. Barbara Schwarz 

Dr. Olaf Heinrich

 Franz Löffler 

  

 Ivana Stráská  Ivo Grüner  Pavel Pacal

Mgr. Ivana Stráská

 Ivo Grüner 

 Mgr. Pavel Pacal

 

  • Mag. Dr. Michael Strugl, MBA; náměstek hejtmana spolkové země Horní Rakousko, zodpovědný za hospodářství, zaměstnání, výzkum, vědu, energii, cestovní ruch, územní plánování, holding země HR, Evropu a tělovýchovu – země Horní Rakousko 
  • Mgr. Barbara Schwarz, zemská radní pro sociální, pracovní a rodinnou sféru – země Dolní Rakousko 
  • Dr. Olaf Heinrich, předsedající spolku Trägerverein Europaregion Donau-Moldau pro Dolní Bavorsko a okresem Altötting, prezident okresního sněmu Dolního Bavorska, starosta města Freyung
  • Franz Löffler, prezident okresního sněmu Horní Falce a zemský rada Chamu – okres Horní Falc 
  • Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka - Jihočeský kraj 
  • Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondy EU a informatiku – Plzeňský kraj 
  • Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana, oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fond Vysočiny – Kraj Vysočina  

Trilaterální koordinační grémium

Zajišťuje odborné vedení. Je to orgán, který připravuje a provádí usnesení Prezidia na správní úrovni a uděluje v této souvislosti příslušné příkazy. Každý členský region ERDV jmenuje dva zástupce.

Kancelář ERDV

Kancelář je zodpovědna za operativní realizaci úkolů ERDV, připravuje podklady pro Prezidium a Trilaterální koordinační grémium, zároveň koordinuje jednotlivé znalostní platformy a práci s veřejností.

Regionální kontaktní místa

Nacházejí se ve všech regionech a jsou tváří ERDV, jsou prvním kontaktním místem pro veřejnost, instituce a firmy.

Znalostní platformy

Pro každou perspektivní oblast je zřízena znalostní platforma, ve které jsou zastoupeni experti všech sedmi regionů. Jejich úkolem je vymyslet a naplánovat konkrétní opatření v rámci strategie ERDV a podporovat projekty z odborného hlediska prostřednictvím svých znalostí a kontaktů. Každý region ERDV je zodpovědný za fungování a práci jedné znalostní platformy.

Práce s veřejností a komunikace

Efektivní interní komunikace ERDV a komunikace s veřejností patří rovněž do realizačního konceptu. Projekty a jejich výsledky budou sdělovány veřejnosti a interně evaluovány, čímž se značka ERDV dostane do povědomí veřejnosti. 

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu: