12. 06. 2019
Vysoké školy Průmysl 4.0 Energie & Doprava

Dne 9. dubna 2019 uspořádala síť C.A.R.M.E.N. e. V. v koopereci s Vysokou školou Landshut a Evropským regionem Dunaj-Vltava (ERDV) odborný rozhovor na téma „Bateriová uložiště jako výhodná investice – využití a potenciály“.

Akce se zúčastnilo celkem 95 zájemců. O aktuálním vývoji v oblasti uložišť se na místě informovali především zástupci plánovacích firem, poradci a komunální aktéři.

Uložiště nabízejí možnost, využít obnovitelné energie pro udržitelné a spolehlivé dodávky energie. Mohou tak snížit emise CO2 v oblasti energetického zásobování a současně odtížit elektrickou síť.

Akcí prováděl Sebastian Kilburg, C.A.R.M.E.N. e.V. Účastníky přivítal prof. Karl-Heinz Pettinger z Vysoké školy Landshut, jeho kolega Robert Hahn přiblížil posluchačům aktuální technologie a vývoj uložišť. Velký zájem je akutálně o llithio-jodové technologie.

Jedna možnost, jak zvýšit hustotu energie těchto uložišť, je „přimíchání" niklu, manganu a kobaltu (NMC). NMC-baterie se využívají především v automobilovém průmyslu. Dr. Matthias Schmidt z Erlos GmbH vylíčil ve své přednášce recyklačníprůběh tohoto akumulátorového systému po dosažení životnosti. Podle jeho informací umožňuje prezentovaná metoda obnovu mezi 85 a 92 procenty.

Rozhodujícím faktorem pro nebo proti pořízení baterie pro fotovoltaiku představuje pro soukromé osoby hospodárnost těchto systémů. Kathrin Graulich, Öko-Institut e.V., k tomu uvedla různé scénáře. V soukromých domácnostech jsou baterie pro fotovoltaiku, za předpokladu lehce klesající ceny proudu od roku 2025, aktuálně těsně neekonomické. Teprve za předpokladu ročního vzrůstu ceny o minimálně 0,9 procent může být dosaženo hranice ziskovosti jedné 5kWh-baterie.

Také Dietmar Geckeler, denersol Strategie- und Technologieberatung [Strategické a technologické poradenství], se věnoval tématu hodpodárnosti, ovšem pro průmyslové systémy uložišť. Ekonomicky zajímavé je přitom především jejich využití při řešení špičky zatížení.

Odpoledne se přítomní odborníci věnovali dalším technickým detailům. Simon Schandert, Tesvolt GmbH, např. objasnil, proč mají balancing a management baterií velký význam. Franz-Josef Feilmeier, Fenecon GmbH poreferoval o nutnosti systémů energetickéhop managementu, především pak openEMS software, což je systém Open Source Energy Management. Tato platforma by měla v budoucnu umožnit inteligentní spojení sektorů a propojit všechny komponenty v síti.

Vanessa Doering, C.A.R.M.E.N. e.V. prezentovala v poslední sekci "přehled akumulátorů C.A.R.M.E.N. na trhu 2018". Roční vyhodnocení dokazují, že se trh s akumulátory dynamicky rozvíjí, stává se transparentnějším a že roste poptávka po bateriových systémech pro domácnost.

Marco Schmidt, Pfenning Elektroanlagen GmbH, akci doplnil praktickými příklady na téma „Bateriové uložiště – spojovací článek pro firemní zásobování energií v budoucnosti!" „Budoucnosti"se závěrem věnoval také prof. Karl-Heinz Pettinger a umožnil posluchačům nahlédnout do aktuálního výzkumu. Osvětlil potenciály a materiály a zmínil technologie budoucnosti, jako lithio-kyslíkové baterie.

Akce Vysoké školy Landshut účastníkům nabídla přehled aktuálních a budoucích vývojů na trhu s bateriemi a informovala kromě údajů o hospodárnosti o nejrůznějších možnostech využití těchto technologií.

Co je C.A.R.M.E.N. e. V.

C.A.R.M.E.N. e. V., Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk [Centrální síť marketingu agrárních zdrojů a energie], byla založena 1992 a představuje bavorské koordinační místo pro obnovitelné suroviny a energie a udržitelné využívání zdrojů.

C.A.R.M.E.N. e. V. slučuje informace a nabízí všem zájemcům bezplatné neutrální poradenství. Síť je součástí Kompetenčního centra pro obnovitelné suroviny (KoNaRo) ve Straubingu.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu