Důvod k oslavě mají Univerzita Johanna Keplera v Linci (JKU) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Přesně deset let mohou studenti oboru „Biologická chemie" absolvovat své studium přeshraničně . Obě univerzity tak odvedly průkopnickou práci: V roce 2007 zahájily díky podpoře evropského dotačního programu INTERREG přeshraniční bakalářský obor, první v oblasti přírodních věd.

Z programu, který tehdy začínal s 16 zájemci, vzešel mezinárodně uznávaný úspěšný studijní obor, který dnes studuje více než 150 studentů. U příležitosti jubilea se v Linci konalo slavnostní sympozium, jehož se zúčastnili bývalí i současní studenti a pedagogové z Lince i Budějovic. Rektoři obou univerzit a zakladatelé studijního oboru přednesli slavnostní příspěvky před více než 130 hosty. V rámci odpoledního programu vystoupili absolventi, kteří se podělili o své zkušenosti a kariérní úspěchy.

Studium se od ostatních oborů biochemie podstatně liší. Opírá se o základního odborné chemické vzdělání, čímž na studium klade vyšší nároky, ale zároveň zvyšuje šance na uplatnění. Studenti tráví první rok v Linci, druhý v Českých Budějovicích a třetí střídavě na obou místech. Studium a zkoušky probíhají v angličtině. Studenti musí vypracovat dvě bakalářské práce – jednu zaměřenou na biologii v Českých Budějovicích a jednu zaměřenou na chemii v Linci. Od roku 2010 existuje přeshraniční magisterské studium. Oba programy umožňují získání dvojitého diplomu. Kooperace, navázané během studia, pokračují ve výzkumné části magisterských a doktorantských prací. Letos poprvé získají doktorský titul studenti, kteří začali v roce 2007.

Přeshraniční studijní obor „Biologická chemie" je působivým příkladem udržitelného dopadu, jakého mohou projekty INTERREG dosáhnout. Je vzorem pro další budoucí přeshraniční studijní obory. Evropský region Dunaj-Vltava srdečně blahopřeje k tomuto úspěchu oběma zakladatelům studijního oboru panu prof. Dr. Liboru Grubhofferovi (ředitel Biologického centra v Českých Budějovicích a bývalý rektor Jihočeské univerzity) a děkanu Technicko-přírodovědné fakulty Univ.-Prof. Dr. Norbertu Müllerovi!

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci