25. 10. 2017
Dolní Bavorsko

Politické Prezídium Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) jednohlasně rozhodlo, se obsahově soustředit na dvě prioritní témata, pro které by měly být do příštího zasedání Prezídia navrženy konkrétní projekty.

A navíc: Prezidium se dohodlo na prošetření možnosti, zda-li by bylo smysluplné založit novou právní formu v podobě Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Cílem je, během nového programového období EU i nadále využívat dotační prostředky z Bruselu, z nichž měly právě pohraniční regiony po dlouhá léta užitek a které by mohly být v novém programovém období od 2020 sníženy nebo eventuálně zrušeny.

 

Po jednotlivých diskusích se všemi zúčastněnými se prezidentovi krajského sněmu Dr. Olafu Heinrichovi, který nyní ERDV předsedá ve funkci prezidenta, podařil průlom, kterým bylo jednohlasné přijetí usnesení k prošetření možností Evropského seskupení pro územní spolupráci, což bylo dosud spíše konfliktním tématem. Všech sedm regionů chce jít dále společnou cestou. Výsledek tohoto prošetření je zcela otevřený. "Toto rozhodnutí je důležitým signálem pro budoucnost ERDV", vyhodnotil Dr. Heinrich usnesení na konci zasedání.


Dále byla detailněji projednávána usnesení z posledního zasedání. Prezídium se již na svém květnovém zasedání dohodlo, zredukovat dosavadní šíři zpracovávaných témat a soustředit se na jednotlivé prioritní témata, tak aby byla připravena cesta pro jasné strategie. Jak bylo jednohlasně schváleno Prezídiem na jeho zasedání tento týden v Niederalteichu, mají být obě tyto priority, "posílení hospodářského prostoru ERDV" a "ERDV jako atraktivní region pro mladé i staré",  nyní naplněny životem. Do zasedání v květnu mají zodpovědní experti připravit projekty a obsah, který může být společně řešen a realizován. Jak bylo Prezídiem schváleno, zaměří se pozornost v otázkách hospodářského prostoru na inovace. Jde o to, omezit se na spíše menší opatření, která však zato mohou být realizována v každém regionu – Evropský region Dunaj-Vltava by se tak mohl stát viditelnějším a hmatatelnějším. V případě druhé tématické priority mají být iniciovány aktivity, řešící problematiku demografického vývoje a jeho dopady na venkovský region jako je ERDV.

 

Kromě stanovení priorit jednotlivých témat byla jedním z důležitých bodů jednání otázka, zda by měl ERDV založit novou právní formu. Dolnobavorský poslanec Evropského parlamentu a předseda skupiny Evropské lidové strany Manfred Weber opakovaně doporučil založení ESÚS. Počínaje novým programovým obdobím od roku 2020 se totiž situace změní. V souvislosti s Brexitem odpadne jeden velký čistý plátce, kterým je Velká Británie. Je pravděpodobné, že se v kohezním fondu, který představuje druhou největší položku v rozpočtu EU, budou krátit prostředky. Z tohoto fondu se doposud podporovaly přeshraniční projekty. Nyní by se mělo ověřit, zda se mohou založením ESÚS využít do budoucna pro Evropský region finanční zdroje EU, které jinak regionu nebudou k dispozici. Dr. Olaf Heinrich, vyzval Prezídium k prošetření, zda by založení ESÚS vůbec dávalo smysl.

 

Prezídium rovněž pověřilo Kraj Vysočina, aby své předsednictví v roce 2018 spojilo s tématem "ERDV - aktivní a soudržný region". Jako průřezové téma sem má patřit i nadále jazyková ofenzíva, v rámci které již bylo možno zaznamenat první úspěchy.

 

Prezídium ERDV zasedalo v Dolnorakouském Niederalteichu. Foto: Dolní Bavorsko

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Energy Future Tour 2018

Energy Future Tour 2018

Hledají se účastníci!

Best Business Award 2018

Best Business Award 2018

Informace o Best Business Award