09. 07. 2018
Výzkum a inovace Horní Falc Dolní Bavorsko Horní Rakousko Kraj Vysočina Plzeňský kraj Dolní Rakousko Jihočeský kraj

Představení přeshraničních výzkumných projektů, výměna zkušeností a diskuse o podobě budoucích sítí se staly hlavním bodem fóra „Elektrotechnika“, které se konalo 26. června na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

„Chceme svést dohromady výzkumné instituce, vysoké školy a podniky z Bavorska, Rakouska a České republiky", říká Barbara Stadler, manažerka znalostní platformy „Výzkum & inovace" Evropského regionu Dunaj-Vltava, která ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni a Regionálním inovačním centrem elektrotechniky RICE setkání organizovala.

V první části fóra obdrželi účastníci základní informace o aktuálních výzkumných projektech mezi bavorskými a českými, případně rakouskými a českými výzkumnými pracovníky. Představeny byly projekty UMTRIS (Enviromentální slučitelnost transformátorních olejů – alternativní izolační kapaliny), CrossEnergy (vývoj softwaru pro automatizované plánování elektrické sítě v evropském regionu) a InterOP (Interoperabilita heterogenních radiových systémů).

Během následné návštěvy Regionálního inovačního centra pro elektrotechniku (RICE) Západočeské univerzity v Plzni se účastníci opět mohli přesvědčit o jedinečné výzkumné infrastruktuře v Evropském regionu. Po pauze na oběd proběhla stručná prezentace projektů a výzkumných aktivit Pitches, na kterých se představily na přiklad: Výzkumné centrum pro energetické sítě a skladování energie (FENES), Elektronické laboratoře OTH Regensburg a Univerzita aplikovaných věd Zittau / Görlitz. V navazující diskuzi představili účastníci návrhy a přání týkající se budoucí spolupráce v oblasti elektrotechniky a přeshraniční sítě. „Návrhy v oblasti elektrotechniky zahrneme do našich úvah o budoucích aktivitách Evripského regionu Dunaj-Vltava", říká Barbara Stadler.

Kromě odborných přednášek nabídlo fórum především toto – Možnost výměny mezi účastníky. O přestávkách tak mohly být udržovány a osvěžovány kontakty a projednávány budoucí spolupráce. Úspěšná spolupráce mezi Evropským regionem Dunaj-Vltava a Elektrotechnickou fakultou, případně RICE v Plzni bude v každém případě pokračovat, ujišťují Barbara Stadler a Ing. Josef Pihera, Ph.D.

 

Aktivity Evropského regionu Dunaj-Vltava v Horní Falci jsou podporovány Bavorským státním

ministerstvem financí, místního rozvoje a vlasti (StMFLH).

 

Kontakt:

Barbara Stadler

Kraj Horní Falc

manažerka znalostní platformy „Výzkum & inovace"

barbara.stadler@bezirk-oberpfalz.de

Tisková zprava 231.72 KB

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

Odborná konference Evropského regionu

Odborná konference Evropského regionu

V rámci akce "Jižní Čechy hostem v Linci"

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Přehled vítězných obcí

Poznávací cesty starostů

Poznávací cesty starostů

Ukázky příkladů dobré praxe z obcí v Evropském regionu

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Slavíme v Evropském regionu

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci