30. 01. 2018
Výzkum a inovace Vysoké školy Kooperace podniků Trh práce Cestovní ruch Energie Doprava Lidé a společnost Horní Falc Dolní Bavorsko Horní Rakousko Kraj Vysočina Plzeňský kraj Dolní Rakousko Jihočeský kraj

Minulý rok oslavil Evropský region Dunaj-Vltava již páté výročí od založení. Za tento čas se ERDV dokázala etablovat jako dobrý prostor pro navazování kontaktů. Aby se spolupráce mezi regiony dále zintenzivňovala, shodlo se Prezidium Evropského regionu během minulého roku na různých opatřeních pro rozvoj ERDV.

Na zasedání Prezidia ERDV v květnu 2017 byla ustanovena dvě stěžejní témata, která budou jako víceleté strategie Evropskému regionu dávat jasný směr v obsahové činnosti:

 

  • „Atraktivní životní prostor pro mladé a starší obyvatele"
  • „Posílení a prosazování společného hospodářského prostoru ERDV"

 

Do května 2018 mají být pro obě stěžejní témata vypracovány koncepty opatření, které následně mají být zavedeny do praxe v celém Evropském regionu Dunaj-Vltava. Stěžejního tématu „Posílení a prosazování společného hospodářského prostoru ERDV" se pod heslem „Inovativní hospodářský prostor ERDV – specializované odbornosti" ujalo Horní Rakousko. Vypracováním konceptu opatření pro stěžejní téma „ERDV jako atraktivní životní prostor pro mladé a starší obyvatele" byl pověřen region Vysočina.

 

První workshop na stěžejní téma „Posílení a prosazování společného hospodářského prostoru ERDV" se konal 14. prosince v Linci. Celkem se ho zúčastnilo 27 zástupců sedmi partnerských regionů. Jednalo se především o zástupce příslušných regionálních správ a agentur, obchodních komor i výzkumných a technologických zařízení.

 

Účastníci určili následujících pět technologických témat, takzvaných 5 „Hot Synergy Topics", které se ukázaly být zvláště důležité pro přeshraniční kooperaci:

- Smart Grids/Energy monitoring

- Industry 4.0: IoX, Sensorics

- Information Security

- Personalized Medicine/Telemedicine/E-health

- Big Data/Artifical Intelligence

 

Jako další téma, důležité pro všechny partnerské regiony vzhledem k jejich hospodářské struktuře, byla uvedena „Změna struktury v automobilovém průmyslu". Aspekty hospodářské změny struktury zvláště na základě nových technologických vývojů (alternativní pohonné technologie, digitalizace – Car2X, lehké materiály atd.) mají být přitom společně sledovány a zpracovány.

 

V druhém workshopu, který se koná 7. února v Linci, mají být vypracována opatření na podporu kultury inovace v pěti vybraných synergických tématech. Na „Hot Synergy Topics" specializované pole odborných účastníků témata dále zpracuje a upřesní tak, aby mohla být vypracována konkrétní opatření na podporu inovací.

 

Pro více informací:

Znalostní platforma ERDV „Kooperace podniků a vytváření klastrů", Ingrid Linhartova, Business Upper Austria, Linz, ingrid.linhartova@biz-up.at


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Best Business Award 2018

Best Business Award 2018

Pozvánka na Best Business Award

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci