18. 01. 2018
Horní Falc Dolní Bavorsko Horní Rakousko Kraj Vysočina Plzeňský kraj Dolní Rakousko Jihočeský kraj

Kraj Vysočina zaměří své předsednictví na komunitní rozvoj malých obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti obyvatel.

"Kromě snahy o celkový rozvoj ERDV chceme své jednoleté předsednictví využít k prezentaci našeho kraje a oblastí, ve kterých dosahuje vynikajících výsledků na národní i přeshraniční úrovni. Vedle tradičních témat ERDV jako je jazyková ofenzíva, vzdělávání nebo mladí lidé se chceme zaměřit na rozvoji malých obcí, které jsou základním prvkem sídelní struktury ERDV. Odliv a stárnutí obyvatelstva, nutnost obnovy, zajištění dostatečných a kvalitních služeb, mezigenerační soužití, angažovanost apod., to jsou aktuální témata, která řeší většina malých obcí našeho evropského regionu. Přenesení příkladů dobré praxe v rámci evropského regionu a propojení obcí se stejnými problémy napomůže ke zlepšení současné situace. Naší snahou je rovnoměrný rozvoj ERDV, díky kterému bude ERDV lépe konkurovat okolním metropolitním regionům", uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal.

Ve spolupráci s ostatními 6 partnerskými regiony bude v roce 2018 realizována řada aktivit pod mottem „ERDV jako aktivní a soudržný region". Jedná se např. o středoškolskou studentskou soutěž, soutěž o nejlepší vesnici ERDV, studijní cesty starostů a angažovaných obyvatel, konferenci dobré praxe v oblasti komunitního rozvoje obcí apod. Široké veřejnosti se ERDV představí v rámci Evropského dne sousedů, Evropského dne jazyků, Dne seniorů, akcí k tématu Čistý ERDV a dalšími regionálními prezentacemi.

Kromě výše uvedeného budou partnerské regiony v roce 2018 dále spolupracovat na vzniku dvou nových střednědobých strategií, a to „ERDV atraktivní region pro mladé a starší obyvatele" a „ERDV jako hospodářský a inovativní prostor". Dále bude diskutována možnost změny fungování ERDV, kdy by současné fungování na základě dohody o spolupráci mohlo být nahrazeno vznikem samostatné právnické osoby, tzv. Evropského seskupení územní spolupráce (tzv. „ESUS").

Kraj Vysočina je sedmým předsedajícím regionem. Na přelomu roku předá rotující předsednictví Hornímu Rakousku, které bude v ERDV předsedat již podruhé.

Slavnostní předání předsednictví proběhlo 17. ledna 2018 v bavorském Loichingu, kdy jej v rámci politického PRESIDIA převzal náměstek hejtmana Pavel Pacal z rukou prezidenta dolnobavorského okresního sněmu Dr. Olafa Heinricha.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Best Business Award 2018

Best Business Award 2018

Pozvánka na Best Business Award

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci