13. 07. 2016
Energie Horní Falc Dolní Bavorsko Horní Rakousko Kraj Vysočina Plzeňský kraj Dolní Rakousko Jihočeský kraj

14 mladých děvčat a chlapců ze všech sedmi regionů ERDV se vydali na Energy future tour

V rámci exkurze navštívilo od 3. do 14. července čtrnáct mladých lidí v Rakousku, Německu a v Čechách, četné podniky a výzkumné instituce z oblasti energetiky. Mladí lidé dostali od Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) úkol, vypracovat pro tento region tří zemí vizi pro budoucnost v oblasti energetiky. Mladí energetici se po dobu deseti dnů vypravili na napínavé hledání inovativní možnosti výroby a využití energie.

 

Program cesty v přehledu
Konečná zpráva účastníků
Ohlasy v tisku
Fotogalerie

Prezentace

Video-krátký film DE_CZ

Video - short Video English

BLOG CESTY K PŘEČTENÍ

Během této cesty sepisovali účastnice a účastníci každý den blogový článek, ve kterém se vyjadřovali k hlavní události a popisovali své pocity z perspektivy mladých lidí.

Středa 13. července 2016

Toto je poslední příspěvek z naší cesty, kterou jsme absolvovali napříč sedmi regiony. Dnešní den byl ve znamení velkých zdrojů energie, jak z oblasti obnovitelných zdrojů, tak z oblasti neobnovitelných. Dopoledne jsme navštívili druhou největší vodní elektrárnu v České republice nacházející se na dalešické přehradě. Toto vodní dílo nám bylo představeno krátkým videem a následně i ukázkou turbín, generátorů, transformátorů, přívodního potrubí a hydraulicky uzavíratelných ventilů. Vodní elektrárna je hlavním záložním zdrojem Jaderné elektrárny Dukovany, která byla naší poslední zastávkou. Vzhledem k přísným bezpečnostním předpisům jsme byli vpuštěni pouze do informačního centra v bezprostřední blízkosti elektrárny, kde nám byl provoz elektrárny vysvětlen a demonstrován na interaktivních modelech a krátkém videu. Touto prohlídkou naše dvanáctidenní cesta skončila. Energy Future Tour 2016 byla pro všechny účastníky přínosná a jsme rádi za její absolvování. Přijměte naše upřímné poděkování za Vaší přízeň a tímto se s Vámi prozatím loučíme.

 

P1040270.JPG P1040293.JPG P1040342.JPG

 

Úterý 12. července 2016

Předposlední den naší tour začal prohlídkou Bioplynové stanice v Třeboni. Bioplyn je produkován ve fermentačních nádržích, které jsou umístěny mimo zástavbu města. Odtud je veden plynovým vedením k lázním Aurora, kde je spalován v kogenerační jednotce. Odpadní teplo z kogenerační jednotky je využíváno v lázních k ohřevu vody v bazénech a k ohřevu užitkové vody pro obyvatele města. Vyrobená elektřina je dodávaná do distribuční sítě. Po této návštěvě následovala zastávka v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, kde se zabývají pěstováním zelených řas pro potravinářské a farmaceutické účely. Po obědě jsme absolvovali krátkou prohlídku města Třeboň, kde nám byl průvodcem pan Kajan. Zavedl nás také do výzkumného centra Enki. Zde nám byly prezentovány probíhající výzkumy centra zaměřené na využití solární energie. Již nám zbývá navštívit jen významné energetické zdroje v kraji Vysočina, do kterého právě míříme. Jak se říká, to nejlepší nakonec!

 

P1040153.JPG P1040172.JPG P1040143.JPG

 

Pondělí 11. července 2016

Po víkendové pauze Vám přinášíme krátkou zprávu o naší tour. Uplynuly dva dny, během kterých jsme poznávali krásy města Regensburg. Setkali jsme se také s jeho starostou. V neděli nás čekala dvouhodinová cesta do Plzně. Pondělní ráno začalo hekticky. Kvůli zaspání jednoho člena expedice jsme den začali snídání v jednom z plzeňských supermarketů, místo toho, abychom v klidu někde poseděli. Následovala cesta do Plzeňské teplárenské, kde nás přivítal pan Skřivánek, který byl nadále naším průvodcem. Po krátké úvodní prezentaci jsme byli provedeni a seznámeni s celým provozem - skládkou paliva, kotelnou, strojovnou, rozvodnou na vyvedení výkonu a velínem. Součástí návštěvy Plzeňské teplárenské byla i nově postavená Spalovna komunálních odpadů v Chotíkově. Z důvodů zkušebního provozu nebylo možno vidět celý závod, ale i přesto to byla zajímavá prohlídka. Po obědě ve známé pivovarské restauraci Na Spilce proběhl přesun do Českých Budějovic.

 

P1040113.JPG P1040049.JPG P1040040.jpg

 

Pátek 8. července 2016

Pátek, pro kde koho jako každý jiný, pro nás další výjimečný den, který jsme strávili na naší Energy Future Tour, konkrétně na cestě do Regensburgu. Na programu byla nejdříve bioplynová stanice, kde hlavní složkou pro výrobu bioplynu je kukuřičná siláž a siláž z obilovin (GPS). V této stanici se plyn získává z rozkladných procesů biomasy, upravuje se na kvalitu zemního plynu a následně se dodává do podzemní plynové soustavy. Dalším bodem pátečního programu byla prohlídka Univerzity aplikovaných věd v Regensburgu. Tamní personál nás seznámil s nově vybavenými prostory, kde byl k vidění větrný tunel pro zkoumání aerodynamických vlastností, laboratoř s elektrickými stroji a prototyp vodní piko-elektrárny určené pro rozvojové země. Krátkou procházkou jsme se dostali k budově společnosti Tech Base, kde je nainstalovaný Ice storage systém pro chlazení a ohřev budovy. Jako akumulátor tepla slouží velká nádrž pod budovou, do které se v létě teplo ukládá a v zimě se toto uložené teplo využívá zpětně pro ohřev místností. Celý den jsme zakončili cestou do hotelu Dock 1, ubytovali se a odpočívali po náročném dni.

 

BZO_4983.JPG BZO_5050.JPG BZO_5110.JPG

 

Čtvrtek 7. července 2016

Přinášíme vám stručný report ze čtvrtečního dne naší tour, která se poprvé odehrávala v Německu. Nejdříve jsme navštívili vzdělávací a naučné centrum Haus am Strom nedaleko města Passau. Skrz interaktivní exponáty a modely, které nás všechny uchvátily, nám byla představena fauna a flóra okolí řeky Dunaj. Jednou z největších zajímavostí byl výtah, který potřeboval minimum elektrické energie k provozu. Hlavní poháněcí složku tvořila voda z nedalekého Dunaje. Během přesunu do Pfarrkirchenu nás zdržela dopravní kolona, kvůli které jsme nestihli návštěvu spalovny biomasy. Oběd jsme měli na půdě kampusu univerzity Rottal-Inn, kde nás čekala i další přednáška. Té se ujal místní profesor chemie, který představil studijní program školy a jeho názor na energetickou situaci v kraji. Další zastávkou bylo technologické centrum energie Univerzity aplikovaných věd Landshut v Ruhstorfu, kde mimo jiné pracuje i jedna z účastnic Energy Future Tour, Barbara Poisl. V tomto centru se zabývají převážně výzkumem akumulace energie. Nesmíme opomenout vřelou německou pohostinnost v podobě večerního grilování – byli jsme jim za to vzornými strávníky. Je nám proto velmi líto, že včerejší fotbalové utkání Němcům nevyšlo.

 

P1030692s.JPG P1030742s.JPG P1030760s.JPG

 

Středa 6. července 2016

Třetí den ráno jsme si po snídani zabalili věci, odevzdali klíče od pokojů a zamířili do dalšího regionu, Horního Rakouska, do města Thalheim. První zastávka nás zavedla do společnosti Fronius, která se zabývá solární energií, jejím získáváním, akumulací a výrobou svářecí techniky. Celé zázemí společnosti se nachází v tepelně soběstačné budově, která má dvojitou fasádu a podzemní uložiště tepla. Komplex nabízel moderní laboratoře pro vývoj, konstrukci a testování vlastních výrobků. Celkově na nás firma působila moderním dojmem. Dalším bodem v programu byla Univerzita aplikovaných věd ve Welsu. Po celou dobu naší návštěvy nás provázel místní profesor, který nám ukázal různé druhy solárních a fotovoltaických panelů a popsal jejich odlišné vlastnosti. Také nás provedl moderně vybavenými laboratořemi pro studenty zabývající se touto problematikou. Den jsme zakončili přejezdem do hostelu ve Welsu.

 

P1030532.JPG P1030582.JPG P1030597.JPG

 

Úterý 5. července 2016

Druhý den začal velice slibně. Budíček byl o čtvrt hodiny dříve a bez snídaně se naše skupina vydala opět do Landhausu. Zde nás čekalo setkání s hlavními organizátory projektu Energy Future Tour a také vydatná snídaně. Po zaplnění našich prázdných žaludků následovalo společné focení, které bylo sice první, ale rozhodně ne poslední. S panem řidičem, který nás bude doprovázet po celou dobu naší tour, jsme se vydali na cestu k energeticky soběstačnému podniku Hofstätter. Pomocí malé vodní elektrárny, zbytků z výroby, solárních a fotovoltaických panelů zde majitel dokáže provozovat mlýn bez nutnosti dodávky elektrické energie ze sítě. Dokonce jsme měli možnost ochutnat regionální zákusek Mohnzelten. S menší zastávkou na oběd nás náš řidič dovezl do společnosti WEB Windenergie, zabývající se výstavbou větrných elektráren nejen v Rakousku, ale i v dalších zemích, například v Česku. Měli jsme možnost nahlédnout do pracovních prostor, viděli jsme krátkou prezentaci a dozvěděli se plno informací ohledně provozu, funkce a výhodách či nevýhodách větrných elektráren. Provedli nás místností s řídícím střediskem pro všechny jimi provozované elektrárny a vyřazenou gondolou větrné elektrárny. Po dalším společném focení jsme se vydali zpět na naši základnu v Maria Ward Hausu plní očekávání, co přinese další den.

 

P1030415.JPG P1030422.JPG P1030508.JPG

 

Pondělí 4. července 2016 

Vítejte na prvním dnu Energy Future Tour 2016. Náš den začal spoustou unavených tváří. Vstávání v 7:30 je pro studenty příliš brzy. Po krátké ranní procházce po rakouském městě Sankt Pölten začal náš první workshop. Vedl jej Christian Pfabigan, který se jako kameraman připojil k naší početné skupině. Po výborném obědě v místní jídelně jsme byli seznámení s řízením a obsluhou elektrických aut a poté jsme se již hromadně přesunuli k nedaleké jaderné elektrárně Zwentendorf. Jedno z aut však nemělo svojí cestu jistou. Baterie byla téměř vybitá a předpokládaný dojezd jen o málo delší než vzdálenost elektrárny. S vypětím všech sil však dorazili. Po zhlédnutí krátkého filmu začala prohlídka celého komplexu. Díky tomu, že elektrárna nikdy nebyla spuštěna, naskytl se nám tak jedinečný pohled na jindy nepřístupná místa. Po nasycení paměťových karet našich fotoaparátů zbýval už jen návrat do Landhausu, což se s menším blouděním všem povedlo. Hladoví a unavení jsme se vrátili zpět do Maria Ward Hausu.

 

Blog_tag_1_1 Blog_tag_1_2 Blog_tag_1_4

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci