28. 08. 2013
Energie

Znalostní platformu „Energie“ vede Dolní Rakousko.

Vedení ZP: Dolní Rakousko

 

Manažerka platformy: Tino Blondiau, tino.blondiau@enu.at, +43 2742 219 19

 

V Evropském regionu Dunaj-Vltava existují dobré přírodní podmínky pro získávání energie z obnovitelných zdrojů, kterými jsou vítr, slunce, voda, biomasa a geotermie. Kromě toho existuje vysoký potenciál pro zvyšování energetické efektivity, například v oblasti zateplování budov nebo přechodem od spalovacích motorů k elektromobilitě.
Obnovitelné energie a energetická efektivita jsou zárukou pro perspektivní hospodářské obory s atraktivními pracovními místy – pod heslem „green jobs". V posledních letech si vysoké know-how v této oblasti osvojil velký počet podniků, vysokých škol, výzkumných institucí a spolků.
Cílem znalostní platformy „Energie" je:

 

• vybudování přeshraniční sítě v tematické oblasti „Obnovitelná energie a energetická efektivita"
• posílení spolupráce aktérů ze sféry výzkumu, hospodářství a státní správy
• využívání potenciálu venkovského území ERDV s ohledem na obnovitelné využití energie a zvýšení energetické efektivity

 

Ve spolupráci s eNu - Energie - und Umweltagentur Niederösterreich (Agenturou pro energii a životní prostředí Dolního Rakouska): 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci