08. 05. 2018

Den po zveřejnění návrhu na víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027 podniklo politické vedení Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) cestu do Bruselu, aby se poradilo s poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise a Výboru regionů o možnostech rozvoje ERDV.

Politická cesta se konala na základě pozvání Manfreda Webera. Pan Weber je dolnobavorský poslanec Evropského parlamentu a předseda frakce Evropská lidová strana (ELS) v Evropském parlamentu.
„ERDV se intenzivně zabývá otázkou, jak nasměruje do budoucna své aktivity, aby s pomocí evropských programů dosáhlo co nejlepších efektů pro celý region." vysvětluje Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina a předseda ERDV.


„Realizace projektů, na kterých se podílí tři země, je často velmi náročná. V ERDV jsou k dispozici tři bilaterální evropské programy. Pro jednu společnou projektovou myšlenku ERDV musíme podat až tři žádosti, které musí být schváleny třemi na sobě nezávislými Monitorovacími výbory." uvádí Dr. Olaf Heinrich, Prezident Zemského sněmu Dolního Bavorska příklad z praxe. Tento problém by mohl být vyřešen v rámci zjednodušení budoucích evropských programů. Dva zástupci Generálního ředitelství pro regionální politiku při Evropské komisi nastínili, jak si přestavují změny v nové programové periodě. 29. května 2018 se mají prezentovat patřičná nařízení, poté budou následovat vyjednávání s jednotlivými členskými státy.


To samé platí pro rozpočet EU od roku 2021. Ve společné pokladně chybí po vystoupení Velké Británie zhruba 10 miliard euro, což má za následek krácení jednotlivých rozpočtových položek.
„Ačkoliv se naše regiony hospodářsky velmi dobře rozvíjejí, příhraniční oblasti zůstávají příhraničními oblastmi. Bojujeme s mimořádnými výzvami, jakými jsou chybějící přeshraniční infrastruktura nebo jazykové bariéry a k tomu potřebujeme i do budoucna peníze." zdůrazňuje Franz Löffler, Prezident Zemského sněmu Horního Falce.


Manfred Weber podpořil hosty z ERDV, aby v Bruselu sebevědomě formulovali své cíle, požadavky a mimořádné výzvy a zastupovali je. „V příštích měsících se bude rozhodovat o budoucím směru Evropy a právě teď je i pro ERDV správný okamžik, aby na sebe upozornilo a bylo v Bruselu aktivní." Prezídium ERDV se také informovalo k otázkám založení „Evropského seskupení pro územní spolupráci" (ESÚS). „Pokud chce více partnerských regionů dlouhodobě spolupracovat, plánují ke svým aktivitám využívat různých finančních zdrojů a nechtějí v každém projektu projednávat nové projektové konsorcium, nabízí se ESÚS jako optimální řešení." vysvětlil Christian Gsodam z Výboru regionů výhody přeshraniční právní formy ESÚS. Od roku 2008 bylo v Evropě založeno kolem 80 ESÚS a dalších 20 je v přípravě. Výbor regionů provozuje platformu ESÚS a radí zájemcům o založení této právní formy.


Dolní Rakousko bylo zastoupeno na cestě do Bruselu Martinem Eichtingerem. Pan Eichtinger se stal novým zemským radou pro mezinárodní záležitosti a je nástupcem paní Barbary Schwarz v Prezídiu ERDV. „Dolní Rakousko se už mnoho let angažuje v ERDV. Vzniklo mnoho směrodatných aktivit a ERDV se stalo silným partnerem na evropské úrovni. S velkým zájmem budeme i nadále společně utvářet budoucnost ERDV."


30. května se opět sejde Prezídium ERDV v Telči a probere další kroky a možnosti rozvoje ERDV.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

Odborná konference Evropského regionu

Odborná konference Evropského regionu

V rámci akce "Jižní Čechy hostem v Linci"

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž 2019

Fot'te a zasílejte Vaše nejhezčí místo

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu