11. 04. 2017
Výzkum a inovace Kooperace podniků

Inovační voucher je dotační instrument, který finančně podporuje spolupráci mezi podniky (většinou SME) s výzkumnými zařízeními (Vysoké školy, univerzity a mimouniverzitní výzkumná zařízení).

Aktuálně tento dotační instrument existuje ve všech členských regionech ERDV. Odpovědi na otázku, zda se inovační vouchery dají použít i při přeshraniční spolupráci, jsou ale v tuto chvíli v regionech zatím různé. Například rakouské a bavorské podniky mají možnost, použít dotaci na spolupráci s výzkumným zařízením v Plzni nebo v Českých Budějovicích. Pro české podniky zmíněných dvou regionů tato možnost bohužel není. Tabulka v příloze ukazuje přehled o jednotlivých dotačních možnostech a jejich podmínkách.

 

Aby se příhraniční regiony mohly spojit ke společnému hospodářskému a inovačnímu prostoru, snaží se iniciativa „Věda a hospodářství" o přeshraníční uznávání inovačních voucherů. Dále iniciativa organizuje řadu akcí, kde výzkumná zařízení Evropského regionu Dunaj-Vltava dostanou příležitost, představit oblasti užití svých výzkumných priorit a svůj profil výkonnosti. Pozváni budou zástupci podniků, manažeři firem, manažeři a členové klastrů, aby na místě využili aplikačně zaměřené prezentace a prohlídky.

 

„Setkání vědy a hospodářství" je společná iniciativa znalostních platforem „Spolupráce podniků a klastry" a „Výzkum a inovace" k posílení kooperace podniků a výzkumných zařízení a k podpoře technologického transferu.

Inovační voucher v ERDV 270.01 KB

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci