04. 03. 2019
Průmysl 4.0 Energie & Doprava

Již počtvrté se koncem února konal Řezenský energetický kongres, jehož hlavním tématem tentokrát byly "firemní vlastní napájecí zdroje". ERDV akci podpořil vlastní řadou přednášek.

Jaké jsou možnosti firemních napájecích zdrojů? Na co musím dávat pozor, když používám proud, který jsem si sám vyrobil? Jaké právní rámcové podmínky se vztahují na vlastní napájecí zdroje? Jaké máme příklady best practice? Na tyto otázky se zaměřil Řezenský energetický kongres, který se již počtvrté konal v prostorách Východobavorské vysoké školy technické v Řezně (OTH).

Dvoudenní akci uspořádal Regensburg Center of Energy and Resources (RCER) na OTH společně s Vysokou školou v Řezně, a podpořila ji Průmyslová a obchodní komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim. Zhruba 150 návštěvníků využilo pestrého programu různých přednášek, které se věnovaly firemních napájecím zdrojům, právním předpokladům ale i různým možnostem a praktickému využití ve firmách.

Evropský region Dunaj-Vltava byl již tradičně zastoupen vlastním blokem přednášek, který umožnil přehled situace v ČR a Rakousku. Po úvodních slovech Markuse Meinkeho a Barbary Stadler z regionálního konktaktního místa Evropského regionu Dunaj-Vltava představil Ralph Nolte z Schnell Motoren s.r.o. spojení energie a tepla ve fotovoltaice v jedné české pobočce. Roman Bartl z Horního Rakouska osvětlil energetický koncept Fronius International s.r.o., který mj. funguje jako první soukromá vodíková čerpací stanice v Rakousku. S velkou odezvou se setkal příspěvek pana Heini Staudingera z dolnorakouských Waldviertler Werkstätten s.r.o., který za svá řešení vybudování a využití solární energie získal rakouskou cenu za klima 2017 a který účastníky kongresu upozornil na plýtvání zdrojů.

Další kongres se bude konat zřejmě v roce 2021. Evropský region se na něm bude opět rád podílet, aby podpořil přeshraniční výměnu informací v oblasti energetiky a doprovodil jej napínavými příspěvky ze sousedních regionů.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu