22. 11. 2018
Lidé a společnost Průmysl 4.0

V průběhu listopadu prezentoval Evropský region Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) své aktivity hned na dvou akcích pro mladé lidi z Vysočiny. První z nich byl Veletrh mezinárodních příležitostí JOBStart určený vysokoškolským studentům, druhou pak Veletrh mezinárodních příležitostí určený žákům středních škol.

7. listopadu 2018 se uskutečnil již sedmý ročník Veletrhu pracovních příležitostí JOBStart, který organizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava. Veletrh, kterého se zúčastnili vystavovatelé z 24 různých firem a institucí, přilákal k účasti stovky studentů, kteří zaplnili výstavní prostory, aulu a přednáškové místnosti.

Zástupci firem a institucí měli možnost oslovit studenty a absolventy školy s nabídkou pracovních příležitostí, praxí či stáží. Svou nabídku měli možnost prezentovat nejen na výstavní ploše, ale také formou přednášek. Největším přínosem byla pro všechny zúčastněné osobní setkání, na kterých si účastníci veletrhu domlouvali konkrétní spolupráci.

Kvalitní vzdělání, které odráží aktuální potřeby trhu práce, je jedním ze základních předpokladů pro udržitelný rozvoj území. Dostatek zajímavých pracovních příležitostí pro vzdělané pracovní síly pak zabraňuje odlivu mladých lidí z území a prezentuje Vysočinu jako dobré místo pro život," dodává Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování.

Možnost prezentace využili také zástupci Evropského regionu Dunaj-Vltava, kteří prezentovali především nabídku vysokoškolského studia a možnost letních stáží na území ERDV.

Zaměstnavatelé diskutovali také s garanty praxí jednotlivých oborů a se zástupci odborných kateder o dalších možnostech spolupráce. Výsledkem jsou konkrétní představy o přednáškách odborníků z praxe ve výuce nebo dohody o umožnění odborné praxe studentů u jednotlivých zaměstnavatelů.

 

Druhý ročník Veletrhu mezinárodních příležitostí odstartoval 16. 11. 2018 v Pelhřimově. Akci, která je určena pro žáky středních škol, pořádá nezisková organizace Hodina H ve spolupráci s Krajem Vysočina a krajskými městy. Studenti mají možnost seznámit se osobně s mezinárodními aktivitami prezentujících se organizací (Krajský úřad Kraje Vysočina, Hodina H, ERDV, INEX-SDA a AFS, program Do Německa na zkušenou, Erasmus +, instituce Eurocentrum Jihlava, Eures a Europe direct, Centrum talentované mládeže nebo American Councils Flex). Na letošní akci opět nechyběl stánek ERDV, u kterého byl největší zájem byl o středoškolské soutěže, Průvodce vysokými školami ERDV či nabídku letních brigád na území ERDV.

Veletrh mezinárodních příležitostí putuje do všech okresních měst Kraje Vysočina. První zastávkou veletrhu byl Pelhřimov, v prosinci se veletrh přesune do Havlíčkova Brodu, v lednu nového roku pak zavítá do Jihlavy a následně se bude konat ve Žďáře nad Sázavou a v Třebíči. Loňský první ročník navštívilo více než 1000 žáků.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Odborná konference Evropského regionu

Odborná konference Evropského regionu

V rámci akce "Jižní Čechy hostem v Linci"

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž 2019

Fot'te a zasílejte Vaše nejhezčí místo

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu