25. 09. 2018
Lidé a společnost

Pod vedením Kraje Vysočina, zorganizoval Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) v polovině září dvě poznávací cesty po příkladech dobré praxe v komunitním rozvoji malých obcí na svém území. V rámci této aktivity se kromě 11 obcí prezentovalo také několik místních akčních skupin, spolků, firem a vzdělávacích institucí.

„Program cest byl připravován s ohledem na výstupy letošního dotazníkového šetření mezi malými obcemi na území ERDV. Přibližně 40 účastníků obou cest se tak mělo možnost seznámit s příklady dobré praxe v oblasti oživování center obcí, podpory místních obchodů a sociálních služeb na venkově, podpory dobrovolnictví, výsadby zeleně, sousedské výpomoci, pokrytí vysokorychlostním internetem a dalšími. V obou případech se organizátorům podařilo připravit velice pestrý a zajímavý program. Z dosavadních pozitivních reakcí účastníků je zřejmé, že podobné aktivity jsou pro malé obce přínosné a smysluplné", shrnuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, předsedající ERDV.

Velký ohlas účastníků zaznamenal například koncept sousedské výpomoci „Wir Gemeinsam", v rámci kterého směňují lidé a podniky práci za časové kupóny, které pak uplatní při nákupu jiné služby či zboží. S reálným fungováním tohoto systému se mohli účastníci poznávací cesty seznámit na příkladu obce Alberdorf in der Riedmark (Horní Rakousko) a ekologické bylinkové farmy Aufreiter.

V hornorakouském Freistadtu byla představena činnost řady spolků a sdružení na podporu prodeje místních produktů ať již potravinářských (Bioregion Mühlviertel, Mühlviertler Kernland, Dahoam im Mühlviertel apod.) nebo nepotravinářských (Mühlviertlerský dům kreativity). V rámci návštěvy Městyse Windhaag bei Freistadt pak zavítali návštěvníci do Green belt Centra, které se snaží prezentovat krásy živé i neživé přírody, historie a budoucnosti tzv. Zeleného pásu Evropy, který kopíruje hranici dřívější Železné opony. Starosta dále představil aktivity směrem k oživování centra nebo systém odpadového hospodářství. Cestu dále zpříjemnila návštěva farmy Biberhof a prezentace jejího regionálně-solidárního pojetí zemědělství.

Zajímavé aktivity podporující vznik nového či oživení existujícího centra obce byly prezentovány v dolnobavorských městysech Perlesreut a Hutthurm. V Perlesreutu byla dále prezentována meziobecní spolupráce sdružení obcí „llzer Land". V rámci návštěvy Hutthurmu účastníci zavítali do Učebního, výzkumného a odborného centra Kringell a akademie pro ekologické zemědělství.

V jihočeském kraji prezentovala příklady dobré praxe obec Úsilné, která představila své komunitní plánování, obnovu a rekonstrukci obecních budov nebo výsadbu zeleně. Nechyběla ani prezentace místních tradičních výrobků a kulturních akcí. V obci Chelčice, rodišti významného středověkého myslitele Petra Chelčického, byl představen Chelčický domov sv. Linharta a široká paleta sociálních služeb, které nabízí. Součástí domova je i komunitní centrum pro místní obyvatele nebo komunitní přírodní zahrada. Starosta popsal nejen dlouhodobou spolupráci obce s domovem, ale také vlastní specifický systém odpadového hospodářství.

Starostka obce Čepřovice představila způsob, jakým se obec vypořádala s nutností obnovy téměř veškeré zeleně v centru a v okolí obecních cest. Výsadbu propojila s aktivitami pro rodiny (Rodina a její strom života) a malé občánky (Vraťme stromům korunu). Dále byla představena řada aktivit na podporu obecního soužití (např. Sousedská bábovka, Srdíčkový den – obdoba dne seniorů) nebo volnočasových aktivit pro zájemce všeho věku.

Obec Svatý Jan nad Malší se prezentovala především příkladnou spoluprácí obce s místními spolky a farou, revitalizací obecních budov, vybudováním komunitního centra se stálou výstavou nebo dlouholetou tradicí výsadby lip a obnovou historické třešňové aleje.

Zajímavým příkladem, jehož cílem je podpora místních ekonomických subjektů a cestovního ruchu, je zavedení lokální měny v Křižánkách na Vysočině. Křižánecká koruna (cenina s omezenou platností) funguje v obci již třetím rokem a generuje neustále rostoucí zisky. Obec s přibližně 350 obyvateli ve vnitřní periferii regionu lze považovat také za průkopníka v oblasti podpory bydlení a to nejen sociálního. Nelze opomenout ani dlouholetou práci vedení obce na vybudování dříve neexistujícího centra a snahu o jeho neustálé oživování (vybudování prostoru pro setkávání, vznik komunitního a vzdělávacího centra, turistické ubytovny nebo vybudování kavárny včetně koutku pro prodej regionálních produktů atd.).

Studijní cesty uzavřela návštěva obce Vepříkov, Vesnice Kraje Vysočina pro rok 2018, která byla oceněna především za své rozvojové aktivity, kdy ve spolupráci s Místní akční skupinou Královská stezka rekonstruovala řadu obecních budov a náves, vystavěla novou čističku odpadních vod, naučnou stezku se sadem nebo spolkové výletiště. Na závěr prezentace navštívili účastníci Stodolu krásných krámů, kde měli možnost shlédnout rozsáhlou sbírku starožitných předmětů nebo si vyrazit vlastní minci.

Podrobnější výstupy z obou cest budou představeny v rámci Konference dobré praxe v komunitě vedeném rozvoji měst a obcí, která se uskuteční 24. října 2018 v Jihlavě (Kraj Vysočina). Program konference naleznete v příloze. Přihlásit se lze do 12. října 2018 na e-mail hajkova.ivona@kr-vysocina.cz.

 

Fotografie: (c) ERDV

 

Pozvánka_Konference ERDV 127.71 KB

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Odborná konference Evropského regionu

Odborná konference Evropského regionu

V rámci akce "Jižní Čechy hostem v Linci"

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž 2019

Fot'te a zasílejte Vaše nejhezčí místo

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu