Dunaj Vltava

Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh

Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh

Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh

Vedoucím tématu Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh je Kraj Vysočina.

Vedoucí region: Kraj Vysočina

 

Manažerka platformy: Ivona Hájková, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz, +420 564 602 534


Otevřený přeshraniční pracovní trh zvyšuje mobilitu pracovních sil a tak také atraktivitu regionu ERDV jakožto „místa pro práci". Kvalifikované pracovní síly zůstávají v regionu.

 

Pro dosažení těchto cílů ERDV je nutné:

  • podněcovat a doprovázet intenzivnější odsouhlasení mezi pracovním trhem a vzděláváním
  • pomocí vyšší mobility pracovních sil bude ERDV podporovat další rozpracování strategií pro přístup na pracovní trh
  • podporovat zlepšování jazykových znalostí zaměstnanců

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

ERDV – mapa nabízí přehled kompetencí relevantních, regionálních aktérů
  • Hodiny7 / Prosinec / 2015
Více článků