12. 08. 2021
Průmysl 4.0 Lidé a společnost Energie & Doprava

Připravili jsme si pro Vás řadu minirozhovorů k tématu „Digitalizace obcí“. Jedná se o minirozhovory se starosty obcí, kteří mají zkušenosti s digitalizací místních samospráv.

Cílem těchto rozhovorů je umožnit obcím v Evropském regionu Dunaj-Vltava předat si informace a tzv. Best practice v oblasti digitalizace. Téma digitalizace je obzvláště v dnešní době velice aktuální a zároveň moderní formou komunikace místních samospráv s občany. Může ulehčit mnoho činností obcí i potřeb občanů, ušetřit čas a zejména minimalizovat osobní styk a tím dodržovat bezpečnostní pravidla.
Každý týden, celkem sedmkrát, Vás informujeme o příkladu aplikace digitalizace z každého partnerského regionu ERDV.

Inspirujte se snámi!

Začínáme hornorakouskou obcí Kremsmünster, která je již více než 20 let aktivní v oblasti eGovernmentu. O využití hlasově řízeného systému a o projektu Smart City jsme hovořili s panem starostou Gerhardem Obernbergerem.

O speciálním analytickém softwaru pro vyhodnocení reklamy, který využívá turistické jihočeské město Hluboká nad Vltavou nebo o online nabídce místních produktů či služeb si povídáme s panem radním Davidem Šťastným.

Pan starosta Stefan Baumgartner nám představí jak v hornofalckém Chamerau aplikovali bezpapírové zakládání spisu anebo jaké dopady měla pandemie na digitalizaci obce.

O získání ocenění „Zlatého erbu" za nové webové stránky, o aplikaci „V obraze" či modernizaci kamerového systému nám povypráví starosta pan Jan Opl z obce Tlučná nacházející se v Plzeňském kraji.

Z dolnorakouského Amstettenu nás 1. náměstek starosty Markus Brandstetter podrobně seznámí s projekty jako je „SAM TV" (vlastní TV formát), „Městské safari" (možnost poznat město z jiného úhlu) či s projektem „Farní zahrady". 

 „Digitální vesnici" Frauenau z dolního Bavorska nám v rozhovoru blíže přiblíží první starosta Fritz Schreder: digitální vývěsky, vývoj různých aplikací (školní, radniční, aplikace pro spolky) či přiblížení digitální techniky seniorům.

 Starosta obce Křižánky Jan Sedláček z kraje Vysočina nám nastíní, jak vyřešili problém s mobilitou starších občanů a např. proč zakoupili dva nové zdravotní přístroje do ordinace. Představí nám projekty Komunitní centrum stodola, vzdělávací centrum Křižánky a vlastní měnu „Křižáckou korunu".

 

Tyto minirozhovory jsou součástí projektu Přeshraniční spolupráce obcí a měst ERDV v komunitně vedeném místním rozvoji financovaného z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. 

 

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář