Dunaj Vltava

Masterplan znalostní platformy Doprava

Masterplan znalostní platformy Doprava

Masterplan znalostní platformy Doprava

Znalostní platforma Mobilita, dostupnost a doprava se od počátku činnosti zaměřila zejména na zpracování projektů, které by přispěly ke zlepšení stavu dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v prostoru ERDV.

Do června 2014 bylo posouzeno a podrobně popsáno celkem 45 projektů (tzv. masterplan) na nichž se 33 dopravních expertů ze všech zúčastněných regionů shodlo. Jedná se o 35 projektů infrastrukturního charakteru a 10 tzv. „měkkých" projektů, z toho 2 studie a 8 projektů zaměřených na zkvalitnění dopravní obslužnosti. Převážná většina infrastrukturních projektů je tzv. zrcadlových, tj. mají svá přeshraniční pokračování. Pro přehlednost byly zpracovány rovněž mapy, které zobrazují lokality a charakteristiky všech projektů. 

 

Prezídium ERDV doporučilo tyto projekty k postupné realizaci a na jednání zástupců dotčených ministerstev dne 11.3.2015 ve Furth in Wald bylo deklarováno, že projekty, jejichž realizace závisí na financování resp. realizaci na státní úrovni, budou zapracovány do příslušných plánů rozvoje dopravní infrastruktury. 

 

Pro přehled uživatelů internetu je k dispozici závěrečná zpráva, která slouží jako informační materiál o všech vygenerovaných projektech. Jednotlivé projektové fiše budou v průběhu roku 2015 aktualizovány. 

 

Další články k tomuto projektu:

Soubory ke stažení
Masterplan (1.42 MB)

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Hravě s němčinou v Plzeňském kraji
  • Hodiny2 / Říjen / 2017
25. C.A.R.M.E.N.-Sympozium „Watty, teplo, materiály – chytré a čisté“
  • Hodiny19 / Květen / 2017
Více článků