Dunaj Vltava

Přeshraniční zkoumání tajemství metabolismu

Přeshraniční zkoumání tajemství metabolismu

Přeshraniční zkoumání tajemství metabolismu

EU podporuje výzkumný projekt mezi Řeznem a Českými Budějovicemi

Metabolismus představuje základ všech životně důležitých procesů v těle. Během metabolismu vznikají vedlejší produkty, tak zvané metabolity. Některé z nich jsou již známy jako markery nemocí, jiné jsou pro vědu doposud velkou záhadou. Tým Institutu funkcionální genomiky na řezenské univerzitě se nyní společně s českými projektovými partnery z Biologického centra v Českých Budějovicích vydávají metabolomity hledat. Umožnilo to kladné rozhodnutí Monitorovacího výboru. Ten na svém jednání ve dnech 13./14. prosince 2016 rozhodl o podpoře projektu „Česko-bavorské metabolomické sdružení" z prostředků evropského programu přeshraniční spolupráce "Cíl EÚS".

Kolébkou této kooperace je znalostní platforma „Výzkum & inovace" Evropského regionu Dunaj-Vltava. Prvním viditelným výsledkem bylo založení „Donau-Vltava consortium for metabolomic status and health". Vedle řezenských a českobudějovických výzkumných zařízení je členem tohoto trilaterálního sdružení ERDV Univerzita Johanna Keplera v Linci.

Znalostní platforma pečovala o projekt také během dvouleté přípravné fáze „Česko-bavorského metabolomického sdružení", doprovázela tak projekt od definice tématu přes hledání vhodných partnerů až k přezkoumání financování. V závěru pomohla vypracovat a podat projektovou žádost.

Vědci z Řezna a Českých Budějovic obdrží tedy více než jeden milion eur, aby mohli do roku 2019 zkoumat metabolity a vyvinout mj. technologie, které by umožnily lepší diagnózy a sledování průběhu onkologických onemocnění a které by vedly ke snížení nežádoucích vedlejších účinků. Za tímto účelem vědci otevřou své laboratoře pro své přeshraniční partnery. Laboratorní vybavení, pořízené v rámci projektu, budou čeští a bavorští vědci užívat společně. Díky koordinovanému dalšímu vývoji obou pracovišť a propojení jejich dosavadních odborných zkušeností se Česko-bavorské metabolomické sdružení stává cenným partnerem regionálního zdravotnického průmyslu. Zároveň zvyšuje atraktivitu vzdělávacích lokalit Řezno a České Budějovice jak pro studenty tak i mladé vědce.

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu:

Další doporučené články:

Česko-bavorský workshop: Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR
  • Hodiny17 / Leden / 2018
INDIGO 2018: Výzva k návrhu panelů a abstraktů
  • Hodiny15 / Leden / 2018
Více článků