Dunaj Vltava

Evropský region

Souhrnné informace o Evropském regionu Dunaj – Vltava.

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)


Hospodářský, sociální a společenský rozvoj v Bavorsku, Čechách a v Rakousku není již 25 let definován hraničními liniemi. Během této doby se příhraniční regiony navzájem přiblížily a pracují na společných projektech, například v oblasti hospodářství, turismu, kultury, sociální sféry nebo vzdělání. Pro zúčastněné obce a regiony je přínosné spolupracovat se svými sousedy i přesto, že je jejich domov v jiné zemi. V průběhu let byly vybudovány sítě, které přesahují hranice a zvyšují tak atraktivitu regionů. Mnoho projektů, které byly v posledních letech společně realizovány, svědčí o výrazném zájmu spolupracovat se sousedními regiony.

 

Stávající přátelská spolupráce by měla být dále rozvíjena. V rámci Evropského regionu mohou být společné plány a projekty zpracovávány ještě efektivněji a v užším souladu. Proto založily příhraniční regiony v trojúhelníku tří zemí - České republiky, Německa a Rakouska - 30. června 2012 „Evropský region Dunaj-Vltava".

Mapa oblasti projektu

Evropský region Dunaj - Vltava je trilaterální pracovní společenství sedmi partnerských regionů - Horního Rakouska, dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny. Jeho cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího na tomto území, pro posílení regionu v konkurenci daších regionů a pro realizaci evropské myšlenky.

 

Po tříleté fázi příprav začala založením Evropského regionu Dunaj-Vltava práce formou pracovního společenství, které se v pilotní fázi věnuje spolupráci a dalšímu rozvoji partnerských regionů v 7 následujících perspektivních oblastech:

 WP1_Forschung & Innovation Výzkum a inovace

 WP2_Hochschulen Kooperace vysokých škol

 WP3_Unternehmenskooperationen & Clusterbildung Kooperace podniků a vytváření klastrů

 WP4_qualifizierte Arbeitskräfte und Arbeitsmarkt Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh

 WP5_Tourismus Cestovní ruch

 WP&_Erneuerbare Energie Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost

 WP7_Mobilität Mobilita, dostupnost a doprava.

 

Silné stránky a potenciál

Společné znaky a silné stránky partnerských regionů tvoří základ pro trilaterální spolupráci v Evropském regionu Dunaj - Vltava. Celé území Evropského regionu se vyznačuje:

 • polohou mezi metropolními regiony Vídeň - Bratislava, Praha, Mnichov a Norimberk
 • řekami Dunaj a Vltava
 • pestrým kulturním prostředím a rozsáhlými chráněnými územími
 • historickými městy
 • společnou historií
 • velkým významem malých a středně velkých firem jako formujícího prvku ve společném Evropském regionu Dunaj - Vltava
 • velkým počtem inovativních středně velkých firem, které jsou věrné lokalitě a které vedou jejich majitelé
 • celou řadou dobře fungujících klastrů, které již částečně působí přeshraničně a/nebo mají velký potenciál pro přeshraniční aktivity
 • velkým počtem technologických a inovačních center v celém Evropském regionu Dunaj - Vltava
 • silnou výrobní sférou se zdravým mixem předních společností a malých specializovaných firem
 • několika globálními hráči a jedničkami na trhu, zejména v oblasti malých a středních podniků
 • silným růstem sektoru služeb

 

Cíle

Partnerské regiony chtějí svou trilaterální spoluprací utvářet Evropský region Dunaj - Vltava jako:

 • region, kde mají lidé budoucnost
 • atraktivní životní a hospodářský prostor v ohnisku čtyř metropolních regionů
 • silného partnera pro evropskou politiku
 • učící se a dynamický region


Realizace

Pro dosažení společných cílů a vytýčeného rozvoje Evropského regionu Dunaj - Vltava se partnerské regiony věnují celkem osmi perspektivním oblastem, ze kterých vzniklo sedm znalostních platforem. Experti v platformách zpracovávají projektové myšlenky, které jsou pak společně realizovány. 

Zprávy z regionu:

Mapa

Aktuality k tématu: