11. 12. 2018
Lidé a společnost

Zástupci Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou (Kraj Vysočina) na návštěvě v HTL1 Bau und Design Linz (Horní Rakousko).

Vítězky vysočinského kola středoškolské studentské soutěže Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV") „Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava" využily svou výhru ve výši 2000 € k absolvování dvoutýdenní odborné stáže v Linci. Obě dívky, Adéla Čapková (celková vítězka soutěže) i Žaneta Vrábelová, studují třetím rokem obor bytový design na Uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou. Pro svou odbornou praxi si proto vybraly studijní stáž na obdobně zaměřené střední škole v Linci, tedy na HTL 1 Bau und Design Linz, kde byly na přelomu listopadu a prosince zcela integrovány do výuky a zapojeny do projektové práce.

Ředitelé obou škol využili tuto příležitost k uskutečnění úvodní seznamovací schůzky, která proběhla 4. 12. 2018 na půdě HTL1 Bau und Design Linz. Zástupci obou škol (HTL 1 – DI Christian Armbruster (ředitel) a Mgr. Walter Horn; Uměleckoprůmyslová akademie – Ing. Martin Kubín (ředitel) a MgA. Milan Krajíček) si navzájem představili studijní obory a specializace, které jednotlivé školy nabízí. Došlo také na výměnu katalogů s úspěšnými studentskými díly a projekty, výměnu zkušeností při spolupráci s dalšími školami nebo na diskuzi ohledně požadavků vysokých škol na vlastní absolventy. Nechyběla ani prohlídka prostor školy HTL1 Bau und Design, ve kterých se snoubí historie s modernou. Na závěr schůzky se obě strany domluvily na návštěvě ve Světlé nad Sázavou, kde budou diskutovány možnosti případné spolupráce či další výměna studentů.

„První krůčky k budoucímu novému partnerství škol byly podniknuty. Velmi mě těší, že impuls přišel právě díky evropskému regionu a doufám, že se nám v budoucnu podaří propojit další školy na území ERDV, například díky tématu Průmysl 4.0, kterému se bude ERDV v následujících několika letech více věnovat," doplňuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování, předsedající ERDV v roce 2018.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž byla velmi úspěšná

Den jazyků v Evropském regionu

Den jazyků v Evropském regionu

Akce v regionech

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu