11. 01. 2019
Lidé a společnost Horní Falc Dolní Bavorsko Horní Rakousko Kraj Vysočina Plzeňský kraj Dolní Rakousko Jihočeský kraj

Zemský radní Horního Rakouska pro hospodářství a evropu Markus Achleitner: „Fokus na přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví, cestovním ruchu a průmyslu 4.0“

Hornorakouský zemský radní Markus Achleitner převzal ve středu 09.01.2019 předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) od Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, a Pavla Pacala, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování a předsedajícího ERDV v roce 2018. Předání se konalo v rámci zasedání Prezídia na zámku v Kamenici nad Lipou v českém regionu Vysočina.

 

„Velké díky panu hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi a náměstku hejtmana Pavlu Pacalovi za předsednictví v proběhlém roce. Stěžejním bodem zájmu hornorakouského předsednictví bude společné přiznání se ke sloučené Evropě silných regionů. Musíme odbourat nacionalismus a společně posilovat Evropu", uvedl zemský radní Horního Rakouska pro hospodářství a Evropu Achleitner.

 

Poslední jednání Presidia, kterému předsedal náměstek hejtmana Pavel Pacal, se zaměřilo na nové střednědobé téma "ERDV - prostor pro Společnost 4.0". Realizace prioritního tématu, které vzniklo za Pacalova předsednictví, bude zahájena pod vedením Achleitnera. Program aktivit na rok 2019 představil předsednictvu operační tým ERDV. „Politické Presidium se v posledních několika měsících velmi intenzivně zabývalo otázkou dalšího rozvoje evropského regionu. Po prvních úspěšných letech spolupráce se ERDV od roku 2019 nově zaměří na tři stěžejní oblasti v rámci schváleného prioritního tématu: Průmysl 4.0, přeshraniční služby ve zdravotnictví ve venkovských oblastech a cestovní ruch," upřesňuje Pavel Pacal.

 

Průmysl 4.0.

Digitalizace má bezprostřední dopad na požadavky na pracovníky v podnicích a tímto i na kvalifikační potřeby – Průmysl 4.0 znamená především také změny kvalifikací a kompetencí. Horní Rakousko, Dolní Bavorsko, Horní Falc a Kraj Vysočina pracují od 2019 na tématu „Průmysl 4.0." s různými cílovými skupinami, jako podniky, start-up podniky, vysoké školy a odborné školy i střední školy.

 

Přeshraniční služby ve zdravotnictví

Především v příhraničních regionech bojují s demografickou změnou a s tím souvisejícím nedostatkem lékařů. ERDV vidí šanci ve výzvě především v inovativních, sociálních a technologických řešení. Regiony Dolního Rakouska a Horní Falce budou toto téma koordinovat v ERDV.

Zvláště pohraniční regiony se musí vyrovnat s demografickými změnami a nedostatkem lékařů v pohraničních oblastech. Příležitosti ke zvládnutí těchto výzev vidí ERDV zejména v inovativních sociálních a technologických řešeních. V rámci ERDV budou toto téma koordinovat regiony Dolního Rakouska a Horní Falce.

 

Cestovní ruch – společné přírodní a kulturní dědictví

Společné přírodní a kulturní dědictví je přirozená spojka všech regionů ERDV a bude v budoucnu rozvíjena Jihočeským a Plzeňským krajem.

 

Foto: Land OÖ


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

Výroční konference Evropského regionu

Výroční konference Evropského regionu

Dobrá praxe v komunitně vedeném místním rozvoji obcí a měst

Vánoční soutěž

Vánoční soutěž

Malovali jste a tvořili, ...tradiční i netradiční zvyky v Evropském regionu

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Přehled vítězných obcí

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava

Poznávací cesty starostů

Poznávací cesty starostů

Ukázky příkladů dobré praxe z obcí v Evropském regionu

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Slavíme v Evropském regionu

Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den seniorů

Evropský region přispěl svou účastí

Čistý Evropský region Dunaj-Vltava

Čistý Evropský region Dunaj-Vltava

Akce na podporu čistého životního prostředí

Best Business Award 2018

Best Business Award 2018

Informace o Best Business Award

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Energy Future Tour 2018

Energy Future Tour 2018

Mladí výzkumníci po stopách energie budoucnosti