11. 01. 2019
Lidé a společnost

Zemský radní Horního Rakouska pro hospodářství a evropu Markus Achleitner: „Fokus na přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví, cestovním ruchu a průmyslu 4.0“

Hornorakouský zemský radní Markus Achleitner převzal ve středu 09.01.2019 předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) od Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, a Pavla Pacala, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování a předsedajícího ERDV v roce 2018. Předání se konalo v rámci zasedání Prezídia na zámku v Kamenici nad Lipou v českém regionu Vysočina.

 

„Velké díky panu hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi a náměstku hejtmana Pavlu Pacalovi za předsednictví v proběhlém roce. Stěžejním bodem zájmu hornorakouského předsednictví bude společné přiznání se ke sloučené Evropě silných regionů. Musíme odbourat nacionalismus a společně posilovat Evropu", uvedl zemský radní Horního Rakouska pro hospodářství a Evropu Achleitner.

 

Poslední jednání Presidia, kterému předsedal náměstek hejtmana Pavel Pacal, se zaměřilo na nové střednědobé téma "ERDV - prostor pro Společnost 4.0". Realizace prioritního tématu, které vzniklo za Pacalova předsednictví, bude zahájena pod vedením Achleitnera. Program aktivit na rok 2019 představil předsednictvu operační tým ERDV. „Politické Presidium se v posledních několika měsících velmi intenzivně zabývalo otázkou dalšího rozvoje evropského regionu. Po prvních úspěšných letech spolupráce se ERDV od roku 2019 nově zaměří na tři stěžejní oblasti v rámci schváleného prioritního tématu: Průmysl 4.0, přeshraniční služby ve zdravotnictví ve venkovských oblastech a cestovní ruch," upřesňuje Pavel Pacal.

 

Průmysl 4.0.

Digitalizace má bezprostřední dopad na požadavky na pracovníky v podnicích a tímto i na kvalifikační potřeby – Průmysl 4.0 znamená především také změny kvalifikací a kompetencí. Horní Rakousko, Dolní Bavorsko, Horní Falc a Kraj Vysočina pracují od 2019 na tématu „Průmysl 4.0." s různými cílovými skupinami, jako podniky, start-up podniky, vysoké školy a odborné školy i střední školy.

 

Přeshraniční služby ve zdravotnictví

Především v příhraničních regionech bojují s demografickou změnou a s tím souvisejícím nedostatkem lékařů. ERDV vidí šanci ve výzvě především v inovativních, sociálních a technologických řešení. Regiony Dolního Rakouska a Horní Falce budou toto téma koordinovat v ERDV.

Zvláště pohraniční regiony se musí vyrovnat s demografickými změnami a nedostatkem lékařů v pohraničních oblastech. Příležitosti ke zvládnutí těchto výzev vidí ERDV zejména v inovativních sociálních a technologických řešeních. V rámci ERDV budou toto téma koordinovat regiony Dolního Rakouska a Horní Falce.

 

Cestovní ruch – společné přírodní a kulturní dědictví

Společné přírodní a kulturní dědictví je přirozená spojka všech regionů ERDV a bude v budoucnu rozvíjena Jihočeským a Plzeňským krajem.

 

Foto: Land OÖ


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Odborná konference Evropského regionu

Odborná konference Evropského regionu

V rámci akce "Jižní Čechy hostem v Linci"

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž 2019

Fot'te a zasílejte Vaše nejhezčí místo

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu