02. 04. 2015

Znalostní platforma Mobilita, dostupnost a doprava se od počátku činnosti zaměřila zejména na zpracování projektů, které by přispěly ke zlepšení stavu dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v prostoru ERDV.

Do června 2014 bylo posouzeno a podrobně popsáno celkem 45 projektů (tzv. masterplan) na nichž se 33 dopravních expertů ze všech zúčastněných regionů shodlo. Jedná se o 35 projektů infrastrukturního charakteru a 10 tzv. „měkkých" projektů, z toho 2 studie a 8 projektů zaměřených na zkvalitnění dopravní obslužnosti. Převážná většina infrastrukturních projektů je tzv. zrcadlových, tj. mají svá přeshraniční pokračování. Pro přehlednost byly zpracovány rovněž mapy, které zobrazují lokality a charakteristiky všech projektů. 

 

Prezídium ERDV doporučilo tyto projekty k postupné realizaci a na jednání zástupců dotčených ministerstev dne 11.3.2015 ve Furth in Wald bylo deklarováno, že projekty, jejichž realizace závisí na financování resp. realizaci na státní úrovni, budou zapracovány do příslušných plánů rozvoje dopravní infrastruktury. 

 

Pro přehled uživatelů internetu je k dispozici závěrečná zpráva, která slouží jako informační materiál o všech vygenerovaných projektech. Jednotlivé projektové fiše budou v průběhu roku 2015 aktualizovány. 

 

Další články k tomuto projektu:

Masterplan 1.42 MB

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci