12. 12. 2017
Kooperace podniků Trh práce Horní Falc Dolní Bavorsko Horní Rakousko Kraj Vysočina Plzeňský kraj Dolní Rakousko Jihočeský kraj

160 odborníků z Bavorska, Rakouska, Čech a Slovenska diskutovalo v rámci jubilejních 10. Mariánskolázeňských dialogů o tématech jako je nedostatek pracovních sil, nezájem mladých o učební obory, zjednodušení podmínek pro poskytování práce a služeb v sousední zemi nebo rozvoj společného hospodářského prostoru.

„Dialogy spočívají v aktivním zapojení všech zúčastněných, kteří si v rámci svých kompetencí vyměňují informace a poznatky z praxe, navazují a prohlubují kontakty a sdílejí zájem o další rozvoj příhraničních regionů,“ uvedl prezident Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc Dr. Georg Haber.

Zástupci podniků, úřadů, škol, hospodářských komor, ministerstev, Evropské unie a dalších institucí, kteří se listopadových dialogů zúčastnili, se shodli na oblastech nutných pro rozvoj příhraničního regionu. Za nejdůležitější lze považovat přeshraniční propojení odborné výuky, další rozvoj výuky cizích jazyků, aplikaci kultury vlídného přijetí nebo včasnou přípravu na další programovací období po roce 2020. Dle odborníků je dále důležité stanovit jasná pravidla pro bezproblémové poskytování práce a služeb v sousední zemi, zprůhlednit pravidla kontrol při vykonávání práce nebo inovovat dostupné informační systémy v oblasti zprostředkování práce nebo poskytování služeb a práce.

Bližší informace k Mariánskolázeňským dialogům a jejich výstupům je k dispozici na www.hwkno.de/marienbadergespraeche

Zdroj: www.blazek-owa.de

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Naše projekty

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci