AB307 – Budování sítě center MINT Learning

V regionu Horního Rakouska, Salzburgu a Dolního Bavorska panuje i přes velkou poptávku po MINT kompetencích na trhu práce jen poměrně nízký zájem žáků o studium oborů MINT a odpovídající povolání. Vybudováním MINT Learning center v Linzi, Salzburgu a Pasově získají žáci možnost seznámit se s využitím MINT v mimoškolním kontextu. Díky tomu by se měla zvýšit motivace a kompetence.

Datum 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022
Země AT
Organizace Univerzita Johannese Keplera Linec
V rámci projektu Oddělení didaktiky matematiky, informatiky, přírodních věd a techniky (MINT)
Odkaz www.jku.at
Rámec a program financování EFRR 2014-2021 EÚS, Interreg BY-AUT
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online