Česko-německé přeshraniční kritické infrastruktury, návrh sdíleného situačního povědomí

Řešitelé projektu chtějí ve spolupráci se zástupci zainteresovaných stran (stakeholdery, což jsou představitelé státní správy, operátoři kritických infrastruktur, zástupci veřejnosti, odborná komunita a členové akademické obce) identifikovat v přeshraničním česko-bavorském prostředí specifické strukturní a funkční charakteristiky evropských kritických infrastruktur ve smyslu směrnice Rady č. 2008/114/EC a analyzovat je z hlediska zvýšení míry jejich zabezpečení a to zejména v kybernetické oblasti. Takto získané poznatky budou srozumitelným způsobem formalizovány a nabídnuty operátorům kritických infrastruktur, zástupcům státní správy, odborné veřejnosti i studentům. Výsledný systematicky definovaný přeshraniční informační a komunikační rámec přispěje k minimalizaci dosud existujících mezinárodních inkonzistencí a vytyčí další výzkumné a rozvojové směry v této oblasti. I když popsaná problematika bude analyzována především z výzkumného hlediska, řešitelé budou usilovat o tvorbu výsledků s co největším aplikačním potenciálem. Protože projekt se zabývá integrovanou přeshraniční spoluprací, nelze v něm jednoznačně oddělit ryze české a ryze německé aktivity. Předpokládá se však, že česká strana bude řešit exaktněji zaměřené úkoly, jako je například pilotní realizace výpočetního modelu zkoumaného systému nebo analýza a návrh konkrétních způsobů zabezpečení na úrovni jednotlivých operátorů kritických infrastruktur. Německý partner se nad rámec výše popsaných společných aktivit zaměří především na otázky formálního návrhu specifických přeshraničních bezpečnostních strategií a politik. Ty bude následně harmonizovat s platnou národní i mezinárodní legislativou a také s interními pravidly a směrnicemi jednotlivých stakeholderů.

Datum 1. 10. 2019 - 31. 12. 2021
Země CZ
Organizace Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rámec a program financování Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR - MŠMT, Inter-Excellence
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online