Kam po studiu? / Wohin nach dem Studium?

Projekt předkládají dvě profesně zaměřené vysoké školy, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Fachhochschule Oberösterreich. Hlavním cílem je interkulturní a interdisciplinární výměna zkušeností a vytvoření sítě kontaktů mezi studenty s cílem diskutovat o uplatnění na trhu práce a o přípravě na budoucí povolání během dvou dvoudenních setkání, workshopů a diskusí, společenských večerů, tematických exkurzí a seznámení se s vysokými školami jako i samotnou cizí zemí. Přínosem bude zlepšení orientace a mobility na trhu práce, jako i zvýšení možnosti uplatnění těchto studentů. Dalším efektem bude vytvoření sociálních vazeb mezi studenty a výměna zkušeností a informací pro budoucí kooperaci v oboru i po skončení studia. Důležité bude též navázání vazeb mezi pedagogickými pracovníky, kteří by mohli pokračovat ve vědecko-výzkumných aktivitách, sdílet best-practice ap. Informační brožury o trhu práce ulehčí studentům úsilí uplatnit se na trhu práce. Pedagogové shrnou zkušenosti z realizace projektu, seznámí s nimi odbornou i laickou veřejnost, a budou pokračovat v dalších společných pedagogických, případně vědeckých aktivitách.

Datum 1. 3. 2018 - 31. 3. 2019
Země CZ
Organizace Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
V rámci projektu Ústav podnikové strategie
Odkaz www.vstecb.cz
Rámec a program financování EFRE 2014-2021 ETZ, Interreg AT-CZ Kleinprojekt
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online