Ochrana divoce roustoucích rostlin Německo II

Ochrana biodiverzity na úrovni krajinné, druhové a genetické rozmanitosti je úkolem ochrany přírody v 21. století: Projekt "ochrana divokých rostlin Německo" k němu přispívá tím, že pro 15 resp. od roku 2018 pro 92 ohrožených divokých druhů realizuje celoněmecký ochranný program. Svaz, skládající se z botanických zahrad Berlin-Dahlem, Osnabrück, Potsdam, Regensburg, Pedagogické vysoké školy Karlsruhe a Botanické zahrady Karlsruhe a Zelené školy Mainz, kombinuje za pomoci orgánů ochrany přírody, spolků na ochranu přírody a expertů opatření ex-situ a in-situ, aby zlepšil situaci těchto druhů. Vznikají tak například sbírky semen a spór na zajištění genetického potenciálu v genobankách a kultury na množení osiva a pro ochranná opatření v terénu. Tyto kultury je možné si prohlédnout na speciálních prohlídkách v botanických zahradách. Doba trvání projektu: červenec 2013 až červenec 2018, následný projekt červenec 2018 až červenec 2023

Datum 1. 7. 2018 - 31. 7. 2023
Země DE
Organizace Univerzita Regensburg
V rámci projektu Katedra ekologie biologie ochrany přírody
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online