Připravenost památek na německy mluvící klientelu

Záměrem projektu je rozšíření výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava a Jihočeské univerzitě konkrétním zapojením studentů do evropského projektu. Prostředkem je analýza stávajícího využití vybraných pamětihodností krajů Vysočina a Jihočeského, jejich návštěvnosti, propagace (zejm. cizojazyčné resp. v němčině) a dopravní dostupnosti. Pro VŠPJ se jedná o počátek spolupráce s partnerem Donau-Universität Krems ve smyslu posílení internacionalizace. Základní myšlenkou je prostřednictvím výzkumných, vzdělávacích a prezentačních aktivit posílit vzájemné poznání v rovině všeobecné/celospolečenské i konkrétní/individuální. Zároveň tím podpořit kulturní identitu a provázanost česko-rakouského pohraničí s cílem zvýšit počet návštěvníků či prodloužit jejich pobyt. Konkrétní výzkum se týká vybraných pamětihodností, které budou zkoumány jako case studies prostřednictvím terénního šetření vč. osobní návštěvy pamětihodností v ČR i AT a dotazníkového šetření u obyvatel a návštěvníků. Do projektu se dále zapojí relevantní instituce památkové péče, regionálního rozvoje a veřejná správa.

Datum 1. 3. 2020 - 31. 5. 2021
Země CZ
Organizace Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rámec a program financování EFRE 2014-2021 ETZ, Interreg AT-CZ
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online