Regionální letiště v České a Slovenské republice a vliv jejich provozu na ekonomický rozvoj regionu

Projekt má za cíl identifikovat souvislosti mezi uskutečňovanou leteckou dopravou a ekonomickým rozvojem regionu v konkrétních krajích České a Slovenské republiky a následně tyto vazby analyzovat s cílem nalézt zásadní faktory mající pozitivní či negativní vliv na ekonomiku regionu. Bude vytvořena databáze zahrnující socio-demografické, soci-ekonomické, hospodářské a jiné údaje za všechny NUTS2 regiony v ČR a SR, dále zde budou zásadní údaje o jednotlivých mezinárodních veřejných letištích v ČR a SR zahrnující výkonnostní, technické, kapacitní, hospodářské, ekonomické a jiné údaje. K úspěšnému řešení výzkumného problému budou získaná data analyzována pomocí různých kvantitativních a kvalitativních metod s cílem nalézt spojitosti (indikátory) mezi leteckým trhem a rozvojem regionu. Výstupy z projektu jsou klíčovými výstupy, které budou dále využity k úspěšnému řešení mezinárodního projektu v rámci COST akce ATARD TU1408. Sekundárně je projekt koncipován jako nástroj k diseminaci výstupů z projektu a znalostí o letecké dopravě mezi širší odbornou veřejnost v podobě publikování článků do odborných periodik, pořádání workshopů a seminářů na Jihočeském letišti v Českých Budějovicích a propagaci domácích zkušeností s vytvořením regionálního letiště v zahraničí.

Datum 1. 6. 2017 - 28. 2. 2019
Země CZ
Organizace Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Odkaz e-services.cost.eu
Rámec a program financování Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR - MŠMT, LT - INTER-EXCELLENCE
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online