Strategický rozvoj VŠPJ

Projekt řeší rozšíření spolupráce VŠPJ s aplikační sférou. Jedná se o inovaci vyučovacích metod, přístupů i poradenství pro studenty s nejrůznějšími vzdělávacími i specifickými potřebami. Studijní programy budou nově akreditovány s důrazem na požadavky trhu práce, nové studijní programy jsou připravovány i s odborníky z praxe, součástí programů jsou i dlouhodobé praxe. V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity: - Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů - Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů - Posílení internacionalizace - Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb - Adaptace studijního prostředí - Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality - Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení

Datum 1. 9. 2017 - 31. 12. 2022
Země CZ
Organizace Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rámec a program financování ESF, OP Věda, výzkum a vzdělávání
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online