Zastoupení České republiky v řídících pozicích evropské klinické anatomie – European Association of Clinical Anatomy (EACA) an International Committee of Symposia on Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)

Cílem projektu je posílit pozici českého zástupce v evropské i světové vědecké komunitě zabývající se klinickou anatomií prostřednictvím podpory pozice člena exekutivního výboru prací na zasíťování pracovišť, které poskytují nejvyšší stupeň vzdělávání medicínských dovedností reálnou simulací předmětného diagnostického či terapeutického výkonu na tělech dárců. Touto oblastí se expert dlouhodobě zabývá a je přímo pověřen Valným shromážděním EACA k jednání jejím jménem na oslovovaných pracovištích. Vědecký výzkum se na těchto pracovištích odehrává nejen v oblasti základního výzkumu, zaměřeného na fungování lidských orgánových systémů a na zpřesnění popisu lokalizace a průběhu anatomických struktur mající význam v invazivní, miniinvazivní i neinvazivní léčbě a vyšetřeních jako struktury ohrožené, nebo naopak žádoucí. Výzkum je zaměřen také na modelování zátěže, využívání technických a matematických modelů při zavádění nových léčebných i vyšetřovacích postupů a testování nových materiálů či implantátů. Formalizovaná spolupráce povede jednak k výměně zkušeností napříč nejen evropským prostorem, k uplatňování vlivu české anatomické komunity, např. na směřování výzkumných grantových podpůrných nástrojů, jednak ke zvýšení povědomí o kvalitním zázemí vědy a výzkumu v České republice.

Datum 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Země CZ
Organizace Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rámec a program financování Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR - MŠMT, Inter-Excellence
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online