Evropský region Dunaj - Vltava (ERDV) je trilaterální pracovní společenství, které bylo založeno 30. června 2012. Skládá se ze sedmi partnerských regionů - Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko s Altöttingem, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.

I přes pozitivní hospodářský i společenský vývoj si politicky zodpovědní tohoto regionu „tří zemí“ stanovili nadále rozšiřovat činnost v přeshraničním regionálním rozvoji. Především měnící se pracovní podmínky a demografická změna, ale i otázky mobility a budoucí zásobování energií staví partnery před výzvu, která se dá společně zvládnout díky existujícím potenciálům.

Proto chtějí partnerské regiony svou trilaterální spoluprací utvářet Evropský region Dunaj-Vltava jako

  • region, kde mají lidé budoucnost
  • atraktivní životní a hospodářský prostor v ohnisku čtyř metropolních regionů
  • silného partnera pro evropskou politiku
  • učící se a dynamický region

Každý region je zodpovědný za jedno téma, na kterém se podílejí experti ze všech sedmi regionů. Experti mají za úkol vyvíjet a plánovat, prostřednictvím svých znalostí a kontaktů, konkrétní opatření v rámci strategie ERDV.

 

Europaregion Donau - Moldau Mapa regionu

 

 

Mapa

Oblasti Evropského regionu Dunaj-Vltava

Značka ERDV

Logo Evropského regionu Dunaj-Vltava (krátce ERDV) je jako Ochranná známka Společenství chráněno po obrazové i textové stránce. Vlastníkem práv je EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V. se sídlem ve Freyungu, PSČ 94078, Německo.

K udělení souhlasu s použitím loga třetími osobami je nutno podat žádost u EUREGIO e.V., respektive u jednoho z Regionálních kontaktních míst Evropského regionu Dunaj-Vltava (viz strana 2). Souhlas může být udělen tehdy, pokud je účel použití loga v souladu s evropskou myšlenkou podle statutu z 30. června 2012. Evropský region Dunaj-Vltava je veřejně prospěšnou, neziskovou institucí. Žádost o použití loga mohou podat územní veřejnoprávní korporace, vzdělávací zařízení a nezisková sdružení.

Žádost o souhlas použití značky

Logo
Ikona

Naše projekty

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Energy Future Tour 2018

Energy Future Tour 2018

Hledají se účastníci!

Best Business Award 2018

Best Business Award 2018

Informace o Best Business Award