Prezidium

Prezidium je nejvyšším orgánem a řídícím grémiem Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV). Projednává zásadní společné politické záležitosti a cíle Evropského regionu a rozhoduje o hlavních tématech ročních pracovních programů. Schvaluje doporučení, resp. rezoluce, pro členské státy, instituce EU nebo jiná relevantní zařízení. Politické předsednictví ERDV plní každý rok jiný členský region (2019: Horní Rakousko)

Představitelé Prezidia Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV)

 /></p>
<p style=Mgr. Pavel Pacal
Náměstek hejtmana
Kraj Vysočina

Markus Achleitner

Markus Achleitner
Zemský radní
Horní Rakousko

 /></p>
<p style=Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka
Jihočeský kraj

Franz Löffler

Franz Löffler
Prezident sněmu a zemský radní
Horní Falc

Ivo Grüner

Ivo Grüner
Náměstek hejtmana
Plzeňský kraj

Martin Eichtinger

Dr. Martin Eichtinger
Zemský radní
Dolní Rakousko

Olaf Heinrich

Dr. Olaf Heinrich
Prezident sněmu
Dolní Bavorsko a Altötting

Trilaterální koordinační grémium (TRIKO)

TRIKO připravuje a realizuje usnesení Prezidia a zadává za tímto účelem úkoly Kanceláři.

Kancelář

Kancelář operativně realizuje usnesení Prezidia a úkoly TRIKO a podporuje předsednický region při plnění pracovního plánu. Kancelář připravuje podklady pro Prezidium a TRIKO a koordinuje činnost Regionálních kontaktních míst a tematického managementu.

Tematický management

Pro realizaci strategického a akčního plánu ERDV bylo definováno sedm tematických oblastí. Každý region ERDV je zodpovědný za jedno téma a zařídil za tímto účelem tematický management. Manažeři koordinují skupiny odborníků čítající přes 200 expertů ze všech sedmi regionů ERDV. Vedle výměny zkušeností a know-how jsou zde vymýšleny a realizovány konkrétní projektové myšlenky.

Regionální kontaktní místa

Kontaktní místa jsou hlavním zprostředkovatelem informací v každém ze sedmi regionů ERDV. Informují zainteresovanou širokou veřejnost o činnostech ERDV a prezentují ERDV na regionálních veletrzích a jiných akcích.

Společně s Kanceláří realizují roční pracovní plán v oblasti marketingu a práce s veřejností.

Ikona

Naše projekty

Výroční konference Evropského regionu

Výroční konference Evropského regionu

Dobrá praxe v komunitně vedeném místním rozvoji obcí a měst

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Přehled vítězných obcí

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava

Poznávací cesty starostů

Poznávací cesty starostů

Ukázky příkladů dobré praxe z obcí v Evropském regionu

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Slavíme v Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu