Prezidium

Prezidium je nejvyšším orgánem a řídícím grémiem Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV). Projednává zásadní společné politické záležitosti a cíle Evropského regionu a rozhoduje o hlavních tématech ročních pracovních programů. Schvaluje doporučení, resp. rezoluce, pro členské státy, instituce EU nebo jiná relevantní zařízení. Politické předsednictví ERDV plní každý rok jiný členský region (2019: Horní Rakousko)

Představitelé Prezidia Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV)

 /></p>
<p style=Mgr. Pavel Pacal
Náměstek hejtmana
Kraj Vysočina

 /></p>
<p style=Markus Achleitner
Zemský radní
Horní Rakousko

 /></p>
<p style=Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka
Jihočeský kraj

Franz Löffler

Franz Löffler
Prezident sněmu a zemský radní
Horní Falc

Ivo Grüner

Ivo Grüner
Náměstek hejtmana
Plzeňský kraj

Martin Eichtinger

Dr. Martin Eichtinger
Zemský radní
Dolní Rakousko

Olaf Heinrich

Dr. Olaf Heinrich
Prezident sněmu
Dolní Bavorsko a Altötting

Trilaterální koordinační grémium (TRIKO)

TRIKO připravuje a realizuje usnesení Prezidia a zadává za tímto účelem úkoly Kanceláři.

Kancelář

Kancelář operativně realizuje usnesení Prezidia a úkoly TRIKO a podporuje předsednický region při plnění pracovního plánu. Kancelář připravuje podklady pro Prezidium a TRIKO a koordinuje činnost Regionálních kontaktních míst a tematického managementu.

Tematický management

Pro realizaci strategického a akčního plánu ERDV bylo od roku 2019 definováno nové střednědobé zaměření pod heslem „ERDV-prostor pro společnost 4.0" s podtématy, Průmysl 4.0, Zdravotnictví a Cestovní ruch. V každém podtématu jsou zastoupeni experti ze všech sedmi regionů, jejichž skupiny jsou koordinovány manažery. Úkolem expertů je vymyslet a naplánovat konkrétní opatření v rámci strategie ERDV a podporovat projekty z odborného hlediska prostřednictvím svých znalostí a kontaktů.

Regionální kontaktní místa

Kontaktní místa jsou hlavním zprostředkovatelem informací v každém ze sedmi regionů ERDV. Informují zainteresovanou širokou veřejnost o činnostech ERDV a prezentují ERDV na regionálních veletrzích a jiných akcích.

Společně s Kanceláří realizují roční pracovní plán v oblasti marketingu a práce s veřejností.

Ikona

Poznej Evropský region

Den jazyků v Evropském regionu

Den jazyků v Evropském regionu

Akce v regionech

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž byla velmi úspěšná

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu