Prezidium

Prezidium je nejvyšším orgánem a řídícím grémiem Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV). Projednává zásadní společné politické záležitosti a cíle Evropského regionu a rozhoduje o hlavních tématech ročních pracovních programů. Schvaluje doporučení, resp. rezoluce, pro členské státy, instituce EU nebo jiná relevantní zařízení. Politické předsednictví ERDV plní každý rok jiný členský region (2020: Jihočeský kraj)

Představitelé Prezidia Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV)

 /></p>
<p style=Mgr. Pavel Pacal
Náměstek hejtmana
Kraj Vysočina

 /></p>
<p style=Markus Achleitner
Zemský radní
Horní Rakousko

 /></p>
<p style=Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka
Jihočeský kraj

Franz Löffler

Franz Löffler
Prezident sněmu a zemský radní
Horní Falc

Ivo Grüner

Ivo Grüner

Náměstek hejtmana
Plzeňský kraj

Martin Eichtinger

Dr. Martin Eichtinger
Zemský radní
Dolní Rakousko

Olaf Heinrich

Dr. Olaf Heinrich
Prezident sněmu
Dolní Bavorsko a Altötting

Trilaterální koordinační grémium (TRIKO)

TRIKO připravuje a realizuje usnesení Prezidia a zadává za tímto účelem úkoly Kanceláři.

Kancelář

Kancelář operativně realizuje usnesení Prezidia a úkoly TRIKO a podporuje předsednický region při plnění pracovního plánu. Kancelář připravuje podklady pro Prezidium a TRIKO a koordinuje činnost Regionálních kontaktních míst a tematického managementu.

Tematický management

Pro realizaci strategického a akčního plánu ERDV bylo od roku 2019 definováno nové střednědobé zaměření pod heslem „ERDV-prostor pro společnost 4.0" s podtématy, Průmysl 4.0, Zdravotnictví a Cestovní ruch. V každém podtématu jsou zastoupeni experti ze všech sedmi regionů, jejichž skupiny jsou koordinovány manažery. Úkolem expertů je vymyslet a naplánovat konkrétní opatření v rámci strategie ERDV a podporovat projekty z odborného hlediska prostřednictvím svých znalostí a kontaktů.

Regionální kontaktní místa

Kontaktní místa jsou hlavním zprostředkovatelem informací v každém ze sedmi regionů ERDV. Informují zainteresovanou širokou veřejnost o činnostech ERDV a prezentují ERDV na regionálních veletrzích a jiných akcích.

Společně s Kanceláří realizují roční pracovní plán v oblasti marketingu a práce s veřejností.

Ikona

Poznej Evropský region

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Re-open EU