Podmínky pro použití fotografií z fotobanky Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen ERDV)

Fotografie z Fotobanky ERDV si můžete stáhnout bezplatně, a to pouze k propagačním a nekomerčním účelům, pro zveřejnění v tuzemsku i v cizině. Nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v tištěných periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v neprodejných propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronickém podobě na webu). V periodickém tisku (noviny, časopisy) lze vyžívat jednotlivých fotografií pouze za účelem zpravodajským a to v odůvodněné míře. Dále mohou novináři využít fotografií pro účely propagace Evropského regionu Dunaj-Vltava. V ostatních případech se považuje užití bez souhlasu autora za porušení autorských práv.

Upozornění

V případě, že máte zájem o užití fotografií ke komerčním účelům (např. do prodejných publikací) je nezbytně nutné obrátit se na autora. Souhlas s užitím díla musí dát autor díla. Porušení výše uvedených práv pořizovatele fotobanky bude mít bezodkladně za následek vymáhání nápravy nežádoucího stavu v řízení před obecnými soudy. Zároveň s výše uvedeným právním opatřením bude požadována náhrada vzniklé škody. Uživatelé zároveň nesmějí jednotlivé fotografie nebo jejich celky užívat systematicky či opakovaně, což je v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze. Fotobanku nelze užívat nadměrně, a to jak jednotlivé fotografie tak jejich celky k účelům, které za běžného užívání nezasahují do autorských práv pořizovatele fotobanky (např. vytvářet na webových stránkách databázi složenou z fotografií získaných z této fotobanky). Uživatelé fotobanky nejsou oprávněni využívat ani menší množství stažených fotografií v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze (ERDV). Užíváním fotobanky nesmí být dotčeno výlučné právo autora na poskytnutí svolení k užívání v jakýchkoliv prodejných propagačních materiálech jako např. publikacích, které slouží ke komerčním účelům.

Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online